Helsingborgs badplatser får godkänt

Havs- och vattenmyndigheten har släppt årets klassificering av EU-bad i Sverige. I Helsingborg har alla nio EU-badplatser blivit godkända och klassificeras med utmärkt, bra eller tillfredsställande badvattenkvalitet.Inom EU registreras större offentliga bad som EU-bad. På EU-baden kontrolleras badvattnet regelbundet och enligt vissa regler. Årets klassificeringen av EU-baden baseras på badvattenprover tagna under åren 2014–2017.


Fria bad i Helsingborg har tidigare klassificerats med dålig badvattenkvalitet men får i år godkänt med klassificeringen tillfredsställande. Enligt Havs- och vattenmyndigheten är det ett direkt resultat av Helsingborgs stads åtgärder och långsiktiga arbete för en bättre badvattenkvalitet.

– Sedan 2016 har vi genomfört omfattande badvattenutredningar i Helsingborg för att ta reda på orsaken till varför badvattenkvaliteten vid några provtillfällen de senaste åren varit dålig. Vi har tillsammans med NSVA genomfört en rad åtgärder och vi fortsätter nu vårt arbete för att långsiktigt säkra en fortsatt bra badvattenkvalitet i Helsingborg, säger Elisabet Lindberg, strandansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen.