Hela Götaplatsen byggnadsminnesförklarad

F R I T I D Tidigare i år blev Konstmuseet och delar av Götaplatsen i Göteborg byggnadsminnesförklarade. Nu står det klart att även Stadsteatern, Konserthuset och Konsthallen blir byggnadsminnen.I Länsstyrelsens motivering för Stadsteatern skriver man bland annat att ”byggnadens stilinslag med art deco är karaktäristiskt för byggnaden och är en av få representanter för denna stil i Göteborg”. Konserthusets byggnadsminnesförklaring motiverar man bland annat med att den är ”en del av Götaplatsens särpräglade arkitektoniska utformning och samspelar med de övriga kulturbyggnader som skapar platsens särskilda karaktär”.


Om Konsthallen skriver Länsstyrelsen att ”byggnaden är mycket tidstypisk med sina klassicistiska stildrag och har höga arkitektoniska och konstnärliga värden såväl invändigt som utvändigt”.

I maj i år byggnadsminnesförklarade Länsstyrelsen Konstmuseet, de ursprungliga delarna av Götaplatsen och Poseidon-statyn. Det innebär att samtliga byggnader på Götaplatsen nu är byggnadsminnen.


Byggnadsminnen skyddas av Kulturminneslagen och varje enskilt byggnadsminne har egna skyddsbestämmelser som beskriver vilka hänsyn som ska tas och vad som ska bevaras. Länsstyrelsens beslut sker i samråd med fastighetsägaren och staden.


Foto: Higab/Hans Wretling