Har du Vårkoll?

Våren känns vara i antågande i stora delar av landet, även om vi får lite bakslag i vädret emellanåt. Men vårens ankomst är mer än varmare temperaturer och ljusare dagar. I Vårkollen vill därför Svenska botaniska föreningen ha din hjälp för att veta hur långt våren kommit i alla olika delar av landet.


Tussilago är ett av de vårtecken som Svenska botaniska föreningen hoppas att många vill rapportera om under valborgshelgen. Foto: Stefan Lefnaer (CC BY-SA 3.0)

Vårkollen, som är ett så kallat medborgarforskningsprojekt där frivilliga och professionella forskare samarbetar, ställer frågan hur långt vårtecknen hunnit vid valborg. Alla kan hjälpa till att besvara den genom att kolla upp och rapportera vårtecken till www.vårkollen.se. Men sidan är bara aktiverad 30 april–1 maj.


Genom att många gör detta tillsammans kan forskarna få en uppfattning om hur långt våren har hunnit just i år över hela landet och, tillsammans med tidigare års observationer, se hur stora skillnaderna är mot förr. Tidigare Vårkollar har visat att lövsprickningen numera ofta hinner 70–80 mil längre norrut än vad som var normalt för hundra år sedan, men hur blir det i år?

Vårkollen genomförs för femte året i rad. Tidigare år har tusentals observationer av blommande vitsippor, tussilago, sälg och hägg samt björkarnas lövsprickning skickats in.


– Vi vill fånga upp det stora intresset för att spana efter vårtecken som finns bland allmänheten och visa att detta också kan komma till nytta, om deras observationer rapporteras in och på så sätt bidrar till vetenskaplig kunskap, säger Eva Waldemarson, ordförande i Svenska botaniska föreningen.

Klimatförändringen har tydligt påverkat både vårens ankomst och växtsäsongen som helhet. Genom att dokumentera när vårtecknen kommer år från år kan forskning och miljöövervakning se hur olika växter påverkas i olika delar av landet.


– Eftersom samma sorts observationer gjordes över hela landet för över hundra år sedan, kan vi jämföra dagens vårteckenspanares observationer i Vårkollen med hur det såg ut då, säger Ola Langvall från Sveriges lantbruksuniversitet och samordnare för Svenska fenologinätverket.


Vårkollen är en del av en större miljöövervakning som kallas Naturens kalender, där frivilliga bidrar till att dokumentera växternas anpassning till årstiderna, från första vårtecken till sista hösttecken. Eftersom växtsäsongens längd och olika arters aktivitetsperioder är grundläggande egenskaper i naturen, är det många som påverkas när naturens kalender ändras som en effekt av klimatförändringen.