Nu bildas Haninges största golfklubb

Efter flera år av samarbete mellan HaningeStrand Golfklubb och Husby GC Österhaninge förverkligar nu HaningeStrand GK möjligheten att gå samman med grannen – och utvecklas vidare med två banor som bas.


#haningestrandgk #husbygolfbana #haningesstörstagolfbana #haningestrandgolfklubb #husbygc #österhaninge
Kjell Eriksson (t v), ordförande i HaningeStrand GK, är nöjd med att ha tecknat ett 20-årigt arrendeavtal med grannen Husby Golfbana, där Aina och Gunnar Sundelius nu lämnar över sitt livsverk som de drivit och utvecklat sedan tidigt 1990-tal. Efter samgåendet blir den nya klubben och anläggningen med sina 36 hål störst i Haninge kommun, söder om Stockholm, och skapar förutsättningar för nödvändiga investeringar i bland annat bevattningssystem och greenområden. Foto: Thomas Björn

Medlemmarna i HaningeStrand GK har på ett extra årsmöte beslutat att från och med 1 januari 2021 teckna ett 20-årigt arrendeavtal med ägarna till Husby Golfbana, makarna Gunnar och Aina Sundelius. Husbys medlemmar kommer att erbjudas medlemskap i HaningeStrand GK. Medlemmarna förfogar därmed, på lika villkor, över två golfanläggningar med sammanlagt 36 golfhål, övningsområden samt tillhörande fastigheter.


Klubbens verksamhet kan nu utvecklas med två olika typer av golfbanor som bas. Ambitionen är att alla golfare, oavsett ålder, kön eller spelskicklighet, ska kunna känna glädje och delaktighet, på sina villkor, både vad gäller sällskapsspel och tävling. Dessutom finns en önskvärd fortsatt utveckling av barn- och ungdomsverksamheten.


Kjell Eriksson, ordförande i HaningeStrand GK, förklarar syftet med samgåendet:


– Vi skapar synergier och bättre förutsättningar för våra medlemmar. Det ger oss möjligheter till en bättre ekonomi som gör att vi kan planera för framtida nödvändiga investeringar på båda anläggningarna, såsom bevattning, banförbättringar och nya greenområden och därmed säkra golfspelet för våra medlemmar minst tjugo år framåt. Det betyder dessutom att medlemmarna får två banor till förfogande i stort sett till priset av en.

Aina och Gunnar Sundelius gläds åt att se deras livsverk, som de drivit tillsammans med sina tre döttrar, Anna, Sara och Karin, leva vidare när de nu går i pension. Det är dags att någon annan tar över när döttrarna valt andra utmaningar i livet.


– Vi har haft ett gott samarbete med HaningeStrand genom plusmedlemskapet som har berättigat till spel på båda banorna de senaste åren, så ett långt arrendeavtal där HaningeStrand tar över verksamheten kändes som den bästa lösningen. Vi känner också att HaningeStrand kan driva verksamheten vidare i Husbys anda, vilken är familjär. Här hälsar vi på alla, som är mycket uppskattat, säger Aina Sundelius.


Den personal som idag är anställd inom administration, reception och bana på respektive anläggning, kommer att erbjudas fortsatt anställning. Det finns idag inga planerade avgiftsförändringar för medlemskap i klubben 2021. Det kommer även att vara möjligt att välja ett medlemskap som berättigar till spel på bara en av banorna om så önskas.

Thomas Björn