Haninge storsatsar på ungas hälsa

Haninge kommun storsatsar på barn och ungas hälsa – med hjälp av Hälsofrämjandets koncept Fredagsfys Sverige. Satsningen ska få skolbarn i kommunen att röra på sig och äta lite sundare.


#fredagsfys #haninge
Jens Davidson (KD), kommunalråd med ansvar för folkhälsofrågor i Haninge kommun, kickstartade satsningen på ungas hälsa i Haninge på Söderby skola under Alla Hjärtans Dag. Här tillsammans med från vänster Tessan Lönnqvist, pedagog på Söderby skola samt Susanna Almström och Emelie Johansson, hälsopedagoger på Fredagsfys Sverige. Foto: Idrottens Kraft

Lansering av ett folkhälsoprojekt med fokus på barn och unga ägde rum på Alla Hjärtans Dag, på Söderby skola som varit igång med konceptet Fredagsfys Sverige i tre år.


– Det är verkligen en bra dag för att lansera ett hälsoprojekt som vänder sig till skolorna, säger Jens Davidson, (KD), kommunalråd med ansvar för folkhälsofrågor i Haninge kommun.


Haninge kommun har knutit avtal med Fredagsfys Sverige, Hälsofrämjandets prioriterade projekt för att skapa rörelseglädje i främst förskolor, skolor och äldreomsorgen – och grundlägga sunda kostvanor med mindre tillsatt socker redan i skolåldern, det vill säga göra unga sockersmarta. Avtalet omfattar utbildning av kommunens skolpedagoger inklusive personal i skolbespisningarna – till att börja med på 45 av kommunens cirka 90 förskolor och skolor, varav några redan är igång.

– Vi har arbetat med hälsa för unga en längre tid, men känner att vi inte nått ut tillräckligt brett. Med Fredagsfys Sverige når vi ut brett tack vare organisationens arbete och förankring i skolorna, förklarar Jens Davidson innan han hoppar in bland skolbarnen och deltar i fredagsfysen på skolgården med rimfrost på träden och taktfast musik i högtalarna.


Susanna Almström, hälsopedagog och grundare av konceptet Fredagsfys Sverige tillsammans med kollegan Emelie Johansson, är extra glad att det är just Haninge kommun som nu går i bräschen för barn och ungas hälsa i kommun-Sverige.


– Det var i Haninge vi lanserade konceptet Fredagsfys Sverige, just här på Söderby skola. Vårt arbete tillsammans med skolans pedagoger och matansvariga har gett gladare och mer koncentrerade barn, och förbättrade skolresultat. Det är glädjande att kommunen nu ger fler skolbarn i kommunen samma chans att röra på sig och äta sockersmart som barnen på Söderby skola.


Text: Thomas Björn