Halmstads fotbollsplaner på väg att väckas

Halmstad kommuns kraftsamling för att försöka rädda fotbollsplanerna från det torra vädret har gett resultat. Med god hjälp från Räddningstjänstens flygplatsstyrka och andra aktörer har teknik- och fritidsförvaltningen fått igång gräsplanerna till sommarsäsongen. Det betyder att såväl den lokala fotbollen som de gästande fotbollslägren kommer kunna bedriva sin verksamhet, men kanske inte på de ordinarie planerna. Vissa planer är hårdare drabbade än andra och det finns fortfarande osäkerhetsfaktorer som spelar in.