Högt tryck på gratis simundervisning för vuxna

I höst erbjuder simundervisningsaktörer i Göteborg gratis simundervisning för 600 äldre ungdomar och vuxna som inte kan simma. Tidigare omgångar har varit populära och kurserna blir snabbt fullbokade. 


Att kunna simma är viktigt i alla åldrar och i Göteborg erbjuds gratis simundervisning för vuxna.

I december 2017 fick idrotts- och föreningsnämnden i uppdrag av kommunstyrelsen att ordna gratis simundervisning för äldre ungdomar och vuxna. I samband med uppdraget fick nämnden ett utökat kommunbidrag med tre miljoner kronor årligen, med start 2018. De första avgiftsfria kurserna startade i september 2018. Totalt har över 1 100 personer deltagit.


Inför höstens kursstart har fem aktörer fått uppdraget att driva simundervisning för vuxna: Göteborg Sim, Svenska livräddningssällskapet, Göteborgs Kungliga Segelsällskap, Felix dykförening och Monas simskola. Tillsammans kommer de att erbjuda 600 platser.


– Tidigare omgångar har kurserna snabbt blivit fullbokade. Vissa kurser vänder sig till enbart kvinnor, andra till yngre vuxna medan flera har helt mixade grupper, berättar Helena Eriksson, verksamhetsutvecklare på idrotts- och föreningsförvaltningen.

Läs mer på www.goteborg.se/lardigsimma.