Hållplats blir sommarhäng

En lite ovanlig mötesplats har invigts mitt på hållplats Grönsakstorget i centrala Göteborg. Här ska folk kunna slå sig ned en stund, leka eller kanske ta en kaffe i det gröna.


Hållplatsen vid Grönsakstorget i Göteborg under bygget av den gröna mötesplatsen. Foto: Trafikkontoret Göteborgs Stad

Strax intill hållplats Grönsakstorget pågår rekonstruktionen av Vasabron över Vallgraven. Men det arbetet har blivit försenat på grund av problem med grundläggningen och svårigheter med fornlämningar. Tills den nya bron är färdig leds all trafik andra vägar över Vallgraven och det har givit utrymme för det nya sommarhänget.


Den tillfälliga mötesplatsen är inspirerad av 1700-talets Göteborg. Då stod staden vidöppen för världen och Ostindiska kompaniets fartyg seglade på de stora haven. Sommaren 2018 bjuder växter från världens alla hörn, sittplatser och en scen för spontana uppträdanden och lek in till grönt, skönt häng mitt inne stan.

Satsningen ligger i linje med Göteborgs Stads ambition att aktivera platser även när det pågår byggen alldeles intill. Exempel på andra tillfälliga platser är playan på Skeppsbron (för tredje sommaren i rad) och ett byggplank smyckat med konst vid Selma Lagerlöfs torg i Backa. Och fler liknande platser kommer det att bli framöver.


– Det är viktigt för oss att staden är attraktiv även under byggtid och vår ambition är att satsa mer på den här typen av insatser. Tanken är också att delar av det vi skapar nu ska kunna återanvändas på andra ställen senare, säger Hanna Kuschel på trafikkontoret Göteborgs Stad.

Mötesplatsen är designad av arkitektbyrån 02 Landskap i samråd med restaurangerna och gelaterian precis intill. Platsen har byggts av två av Göteborgs Stads arbetslag med personer som av olika skäl står långt från arbetsmarknaden.

– Att arbeta med den här typen av projekt väcker stolthet och tillför ett mänskligt värde som betyder en hel del för dessa personer, säger Johan Svensson, arbetsledare på park- och naturförvaltningen Göteborgs Stad.

Satsningen är ett samarbete mellan Göteborgs förvaltningar genom ”Trygg och vacker stad”. Den är också en del av Göteborgs jubileumsfirande och uppförs på årets tema Go Global.