Hälsovecka ska få fler göteborgare att röra på sig

”Inled det nya decenniet med träningsvärk”. Det är ett av budskapen när Göteborgs Stad den 20–26 januari bjuder in till Hälsovecka på stadens friskvårdsanläggningar. För att inspirera fler göteborgare till ett mer hälsosamt liv och att börja röra på sig är det under en vecka gratis att träna i simhallar, ishallar, gym och motionscentrum. Dessutom erbjuds gratis föreläsningar, workshops, aktiviteter i hälsans och kulturens tecken.