Vad händer med vår hälsa när vi vistas i skog?

Skogsvistelsers betydelse för hälsan har uppmärksammats extra mycket under coronapandemin. Men vilken typ av skog är viktigast för hälsan? Och vad händer med oss, fysiskt och psykiskt, när vi vistas i skogsmiljöer? Under våren bjuder Sveriges lantbruksuniversitet, SLU in till tio digitala inspirationsföreläsningar på detta tema.


#skogochhälsa #slu
Det senaste året har fler hittat ut i skogen som ett resultat av vår förändrade livssituation. Att spendera tid i skog och natur anses bra för hälsan men varför? Under hösten ordnar SLU tio gratis föreläsningar på temat skog och hälsa. Foto: Free-Photos, Pixabay

För många har arbetsmiljön förändrats drastiskt under det senaste året. Många arbetar hemifrån, några har förlorat sina jobb och andra har fått en rejält svårare arbetssituation.

– Det är tydligt att denna förändring påverkar vår mentala, fysiska och sociala hälsa på olika plan. Det är därför viktigt att stärka vår hälsa med förebyggande åtgärder. Och Folkhälsomyndigheten rekommenderar utomhusvistelse, gärna i naturen, för att främja hälsan, säger Ann Dolling, universitetslektor vid SLU.

Ann Dolling ingår i en forskargrupp som är inriktad på skog och hälsa och under våren anordnar de tio digitala föreläsningar som belyser olika aspekter på detta tema. Varje webbinarie består av två föreläsningar á 20 minuter samt tid för frågor och diskussion.


Föreläsningarna är gratis, men registrering krävs och det gör man här.


PROGRAM

26/1, kl. 11:30-12:30

• Marcus Hedblom – Den tätortsnära skogens betydelse för hälsan

• Anna María Pálsdóttir – Islands första rekreationsskog Heidmörk


23/2, kl. 11:30-12:30

• Eva Maria Nordström – Landskapsplanering för skog och hälsa

• Carl Lehto – Friluftsliv och skog


23/3, kl. 11:30-12:30

• Lisbeth Slunga Järvholm – Hälsomätningar

• Ann Dolling – Favoritplatser i skogen


20/4, kl. 11:30-12:30

• Elisabet Bohlin – Nordic Nature Health Hub – uppbyggnaden av en mötesplats på nätet för alla som är intresserade av naturens effekt på människors hälsa.

• Petra Ellora Cau Wetterholm – Skogsbad & skogsterapi: vad är det och hur gör jag?


18/5, kl. 11:30-12:30

• Jenni Lovebo – Skogsbad bidrar till välbefinnande och återhämtning

• Mer information kommer senare om den andra föreläsaren