Vad händer med vår hälsa när vi vistas i skog?

Skogsvistelsers betydelse för hälsan har uppmärksammats extra mycket under coronapandemin. Men vilken typ av skog är viktigast för hälsan? Och vad händer med oss, fysiskt och psykiskt, när vi vistas i skogsmiljöer? Under våren bjuder Sveriges lantbruksuniversitet, SLU in till tio digitala inspirationsföreläsningar på detta tema.