Gymnastikförbundet valde unisport

F R I T I D LEG och Rantzows Sport har haft ett samarbete med Gymnastikförbundet i många år. Nu har båda företagen blivit en del av Unisport och samarbetet fortlöper som tidigare. Från och med 2018 är Unisport officiell leverantör av gymnastikutrustning till Gymnastikförbundet. Tillsammans ska de hitta lösningar och produkter som inspirerar barn och ungdomar att prova på gymnastik och få in dem i föreningslivet.Avtalet består av flera delar där fokus ligger på anläggning och redskap.


– Med Unisports erfarenhet och kunskap inom området kommer de kunna bidra till att flytta fram Svensk Gymnastiks positioner i arbetet med att verka för att öka tillgången till träningsytor avseende nybyggnationer men också tillgänglighet och redskap i befintliga hallar och skolsalar, säger Johan Fyrberg, generalsekreterare på Gymnastikförbundet.


Unisport kommer att bidra med LEG’s fulla uppsättningar av tävlingsredskap på ett antal av de nationella tävlingshelgerna i truppgymnastik. Avtalet innebär också att folkhögskolan Lillsved, som ägs av Gymnastikförbundet, även fortsatt utrustas med redskap från LEG och Unisport och att dessa kan underhållas under avtalsperioden. Detta innebär att utbildningsverksamhet och lägerverksamhet även fortsättningsvis kan hållas på Lillsved.