Gymnastikförbundet lanserar talande webb

Gymnastikförbundet lanserar en talande webb och tar därmed ett viktigt steg i arbetet för att inkludera fler. Genom funktionen ReadSpeaker kan besökaren få text uppläst och tydliggjord genom justeringar i färg och form. En lyssna-knapp finns nu på alla undersidor på webbplatsen gymnastik.se, både på nationell nivå och hos de åtta regionerna.


#talandewebb #readspeaker #tillgänglighet
En talande webb innebär i korthet att löptexten på webben går att få uppläst genom verktyget ReadSpeaker som finns som en lyssna-knapp.

En talande webb gör stor nytta för personer med läs- och skrivsvårigheter, synskadade, äldre och för den som lär sig svenska språket. Även för andra mer oväntade målgrupper, så som multitaskers, kan verktyget fylla en funktion. Nu går det ju att lyssna på gymnastiknyheter och göra annat samtidigt. Tempot på uppläsningen kan dessutom anpassas utifrån behov.


Initiativet till en talande webb kommer från början från förbundets Alla kan gympa-kommitté vars fokus är gymnastik för personer med funktionsnedsättning. En gymnastikintresserad kvinna med synnedsättning ville höra mer om gymnastik men hade inte kunnat tillgodogöra sig den information hon sökte eftersom hon behövde få informationen uppläst.


– Det generade ett samtal om betydelsen av talande webb och ett stort frågetecken kring varför inte idrotten har det. Det underlättar för så många människor. Personer med synnedsättning som kommit både från födsel och när åldern gör sin påverkan. Personer med dyslexi, inlärnings- och kognitionsproblem och personer med annat modersmål än svenska kan också bli hjälpta av funktionen. Och utifrån den diskussionen var det en självklarhet att ta frågan vidare, berättar Birgitta Green som är ordförande i kommittén.

För att underlätta för fler kan besökaren även ändra exempelvis textstorlek och bakgrundsfärg. Vissa färger är nämligen lättare att uppfatta med synsvårigheter och det är ett behov som webbplatsen tidigare inte kunde tillgodose.


– Vill vi nå ut till alla måste också alla få en möjlighet att hitta oss och läsa om oss. Många i vår primära målgrupp kanske börjar i en Alla kan gympa-grupp, intresset växer och så vill man kunna följa och läsa om gymnastiken på hemsidan. För ledare med dyslexi, som vi redan har idag, blir det ett hjälpmedel som förenklar att ta till sig information, säger Birgitta Green.


Målet med en talande webb är att nå ut längre med innehållet och att kunna möta behovet hos fler målgrupper. Gymnastikförbundet hoppas på att såväl Riksidrottsförbundet som andra specialförbund blir inspirerade och provar.


– Vår största utmaning är att nå ut, och fram till verksamheten, som behöver se våra nyheter och allt det stödmaterial som finns för att i sin tur kunna göra det så viktiga kvalitetsarbetet i föreningarna. Införandet av talande webb är ett viktigt steg i det arbetet. Nu kan vi nå ut och fram till fler både inom och utanför Svensk Gymnastik, säger Pia Josephson, tf. generalsekreterare för Gymnastikförbundet.