Gymnastik erbjuder rörelseglädje genom hela livet

Gymnastikförbundet fortsätter att växa. Det visar medlemsstatistiken för 2018. Förbundets 1057 medlemsföreningar har nu tillsammans 262 647 medlemmar, vilket motsvarar en ökning på drygt 20 procent under de fem senaste åren.


Svensk Gymnastik har ökat sitt medlemsantal med över 20 procent de senaste fem åren.

Den största medlemsökningen är i åldern 7–12 år och nu är nästan 13 procent av Sveriges 7–12-åringar medlemmar i en gymnastikförening mot drygt 8 procent 2013. Det syns också en fortsatt ökning i åldern 13–20 år, om än i något mindre utsträckning.


– Det är mycket glädjande att gymnastiken fortsätter att växa vilket visar att föreningarna har fortsatt utvecklingskraft. De har tagit vår gemensamma utvecklingsmodell till sig och jobbar med att erbjuda olika typer av träning så att fler kan vara en del av Svensk Gymnastik, säger Pia Josephson, tf Generalsekreterare.

I nära 90 procent av Sveriges kommuner (257 av 290) finns det en förening som bedriver gymnastikverksamhet, allt från barngymnastik till seniorgymnastik. Även om den största andelen av medlemmarna är 7–12 år (35,6 procent) så är det också en stor andel av medlemmarna som är äldre än 40 år, drygt 20 procent.


– Statistiken visar att vi verkligen lever upp till vår idé om att erbjuda rörelseglädje genom hela livet och att vi dessutom lyckas göra det i hela landet, säger Pia Josephson.

En tydlig tendens är att föreningarna samlas och blir större. Antalet föreningar som har mer än 1000 medlemmar har ökat från 19 föreningar med totalt 36 378 medlemmar 2009 till 50 föreningar med totalt 85 262 medlemmar 2018.


Gruppträning är fortfarande den vanligaste föreningsverksamheten inom Gymnastikförbundet, sett till antalet föreningar som erbjuder det i sin förening. Drygt hälften av alla medlemsföreningar, 578 föreningar, bedriver grupptränings-/motionsverksamhet i åldern 21–64 år. En tredjedel av föreningarna (338 st) erbjuder också seniorträning för 65+. Totalt är det ca 630 föreningar som har någon form av gruppträningsverksamhet.


På tio år har antalet tävlingsförsäkringar har ökat med 88 procent, där den stora ökningen sker inom truppgymnastiken och kvinnlig artistisk gymnastik. Antalet träningsförsäkringar har ökat med över 400 procent på tio år, från 6279 till 32 398.