Gymnasieelever erbjuds fysisk aktivitet varje dag

Kungsbacka satsar nu på att ge äldre elever fler möjlighetet att röra sig i skolan. Skolorna erbjuder en hel del redan idag, till exempel pulshöjande aktiviteter före matematik, pausgympa och promenader som inledning på dagen. Dessa insatser vill skolledningen sprida över hela gymnasiet. Chanserna till att få röra på sig under skoldagen ska bli ännu fler.