Gym tar ställning mot dopning

På måndag diplomeras de fem första träningsanläggningarna i Göteborg för sitt arbete för ren träning och mot dopning. Diplomeringen innebär att personalen genomgått utbildning i den nationella metoden 100% Ren Hårdträning.Sedan tre år tillbaka finns ett lokalt nätverk som arbetar för ren träning och mot dopning i Göteborg. Nätverket träffas regelbundet och består av representanter från Social resursförvaltning, Polisen, Mini-Maria, Idrotts- och föreningsförvaltningen samt olika gymkedjor som aktivt arbetar för ren träning och som tillsammans tagit ställning mot dopning.


Under våren genomfördes en stor utbildningsinsats där bland annat personal från Fitness24seven deltog. Det är den första gymkedjan i Göteborg som nu blir diplomerad och får en tavla som bevis på att det på anläggningen finns utbildad personal som har kunskap kring tecken och symptom på dopning.


– Det känns inspirerande att vi nu kan diplomera de första gymmen i Göteborg. Under hösten kommer det att finnas fler gym som uppfyller kraven för att bli diplomerade, säger Jessica Andersson, utvecklingsledare och ansvarig för dopningsnätverket i Göteborg.

Göteborgs Stad ingår sedan två år tillbaka i det nationella nätverket PRODIS, Prevention av dopning i Sverige, ett nationellt nätverk som arbetar för att förebygga och minska användningen av anabola androgena steroider och andra dopningspreparat.


– Detta är ett viktigt gemensamt ställningstagande mot dopning och för en trygg arbetsmiljö för de anställda på träningsanläggningarna, säger Sara Gunnarsson Forsberg, utvecklingsledare och representant i styrgruppen för PRODIS.
Här kan du läsa mer om 100% Ren Hårdträning.