Guide hjälper odlare välja pollineringsvänliga växter

Nätverket Pollinera Sverige* har inlett ett samarbete med Plantagen för att hjälpa kunderna att välja växter som gynnar pollinerande insekter. Med start i maj kommer det att finnas informativa skyltar med växter och insekter som guider i växtvalet.


Informativa skyltar guidar i valet av blommande växter som gynnar pollinerande insekter. Bild: Svenska Bin/Aron Landahl/Plantagen

Rapporten Växttrender med temat ”Bra för bin: En levande trädgård som hjälper pollineringen” som är utgiven av Plantagen grundas på en kvalitativ undersökning samt en konsumentundersökning framtagen tillsammans med HUI Research. Den visar att det finns en ökad förståelse bland konsumenterna för betydelsen av pollinerade växter. Frågan om bidöd och insektsdöd verkar ha påverkat konsumenterna, och 7 av 10 vill se fler pollinerande insekter i naturen.


– Alla trädgårdsägare, kolonister och odlare kan bidra genom att odla en mångfald, släppa upp gräset och spara matnyttiga växter i gräsmattan, som till exempel maskros och vitklöver, säger Lotta Fabricius Kristiansen, som startade nätverket Pollinera Sverige 2017 tillsammans med Anna Lind Lewin.

Många insekter deltar i det viktiga pollineringsarbetet, som vilda bin, humlor, honungsbin, skalbaggar, fjärilar och blomflugor och det är avgörande för allas överlevnad att det finns mat till dem under hela säsongen.

– Vi har tagit fram kampanjmaterialet för att på ett enkelt och attraktivt sätt kunna peka på vilka pollinatörerna är och visa ett bra urval växter som ger dem näring, berättar Anna Lind Lewin som producerat skyltar, kort och affischer tillsammans med illustratören Aron Landahl.


Extra fokus på pollinerande insekter och gynnsamma växter blir det under Pollineringsveckan i maj. Veckan lanserades 2018 av Pollinera Sverige med syftet att samla alla positiva insatser som görs för att rädda bin och andra pollinatörer och för att plantera och så pollineringsvänliga växter.

* Pollinera Sverige är ett nätverk för samarbete och utveckling för aktörer som arbetar med pollineringsfrågan. Engagerade under 2019 är bland andra Svenska Bin, Plantagen, Biodlingsföretagarna, Naturskyddsföreningen, WWF, Artdatabanken, SLU, Lunds universitet, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Odling i Balans, LRF, Svenskt Sigill och Rosendals trädgård.