”Utgå från gröna ytor i stadsplaneringen”

När städer förtätas och grönytor försvinner: Gör tvärtom mot i dag och utgå från grönytor i stadsplaneringen – och bygg förskolor, skolor, äldreboenden, hyreslägenheter i närheten av den mångfunktionella, stadsnära golfbanan som är en stor resurs för fler än golfspelare. På det sättet skapar vi förutsättningar för ökad fysisk och psykisk hälsa och för viktig naturkontakt för många såväl unga som äldre. Det föreslår Maria Strandberg, direktör på STERF – de nordiska golfförbundens gemensamma forskningsstiftelse – tillika forsknings- och utvecklingschef på Svenska Golfförbundet i en krönika på sajten Idrottens Affärer.


Maria Strandberg, Svenska Golfförbundet och STERF, på stranden med sin hund.
Maria Strandberg, Svenska Golfförbundet och STERF, anser att samhällsplanerarna borde utgå från grönytor i stadsplaneringen och bygga förskolor, skolor, äldreboenden och lägenheter i närheten av den mångfunktionella, stadsnära golfbanan som är en stor resurs för fler än golfspelare. Foto: Karin Schmidt

– När städer förtätas försvinner allt fler grönytor, inte minst i miljonprogrammen. Därmed försvinner grunden för folkhemsbygget. Det var nog inte så Per Albin Hansson och övriga som planerade folkhemsbygget tänkte och planerade för med den ”svenska modellen”, som implementerades av socialdemokratiska partiet mellan 1930- och 1970-talet för att skapa bostadsområden med bland annat sunda utomhusmiljöer för den arbetande befolkningen, säger Maria Strandberg och menar att landets samhällsplanerare borde tänka och agera tvärtom:

– Behåll grönytor, såsom multifunktionella golfanläggningar, stadsskogar samt gröna gårdar – och planera stadsbilden och bebyggelsen utifrån dessa. Låt grönytorna blir en del i kommunens utvecklingsstrategi!


Idén till det nya, föreslagna arbetssättet att använda och värna stadsnära golfbanor föddes när Maria Strandberg för en tid sedan var med i ett möte där en förskolelärare uttryckte sin frustration över att det snart inte finns några grönytor kvar i närheten av förskolan att räkna kottar, sortera stenar och upptäcka viktiga saker i naturen för barnen.

– Min uppmaning till landets samhällsplanerare är därför: Bygg förskolor, skolor, äldreboenden och gärna några hyreslägenheter i närheten av den mångfunktionella, stadsnära golfbanan som är en resurs för fler än golfare. Då får vi ökad fysisk aktivitet samt människor som umgås och därmed förebygger vi ensamhet och psykisk ohälsa. Vi får barn och unga att umgås och utvecklas på ett naturligt sätt där det är grönt, gott om träd och biologisk mångfald!


– Golfbanor som får utgöra en viktig del i kommunernas grönplanering bidrar också med ökad biologisk mångfald och klimatanpassning i det tätortsnära landskapet förutom till människors hälsa och livskvalitet.


Ett exempel på hur förtätningen kan påverka grönytor är Årsta Golf i södra delarna av Stockholm. Trots drygt 220 000 besök på driving rangen (utslagsplatser) och korthålsbanan 2020 hotas golfanläggningen att flyttas, alternativt läggas ned när Årstafältet ska exploateras med bland annat bostäder. Ägarna till Årsta Golf har föreslagit politiker och stadsplanerare en minskning av golfområdets yta från nuvarande fem till tre hektar för att kunna vara kvar – och väntar nu på svar och beslut.


Thomas Björn


Fotnot: Per Albin Hansson (1885–1946) var en svensk politiker och nykterhetsivrare. Han var riksdagsledamot 1918–1946, varav statsråd 1920–1926, partiledare för Socialdemokraterna 1925–1946 och statsminister 1932–1946. Han är bland annat känd för att vara ”arkitekten” bakom det svenska Folkhemsbygget. (Källa: Wikipedia).