Green Flag Award tilldelas Jonsereds Trädgårdar – igen

Förra året blev Jonsereds Trädgårdar den första kommunala trädgården i Sverige att tilldelas utmärkelsen Green Flag Award – och i år får man den igen. Green Flag Award delas ut till välskötta parker och grönområden och är en väl ansedd norm för förvaltning av utemiljöer. Långsiktig hållbarhet, lokala resurser och naturlig skötsel är några av framgångsfaktorerna bakom Jonsereds Trädgårdar.


Naturlig, ekologisk skötsel av lokalt växtmaterial med fokus på biologisk mångfald har givit Jonsereds Trädgårdar utmärkelsen Green Flag Award för andra året i rad.
Naturlig, ekologisk skötsel av lokalt växtmaterial med fokus på biologisk mångfald har givit Jonsereds Trädgårdar utmärkelsen Green Flag Award för andra året i rad. Foto: Partille kommun

Endast två trädgårdar i Sverige har fått utmärkelsen Green Flag Award – SLU Ultuna i Uppsala och kommunala Jonsereds Trädgårdar i Partille.

– Det är otroligt roligt att vi återigen lyckats få utmärkelsen. Det här är ett bevis på att vi fortfarande är på rätt väg och att vårt långsiktiga hållbarhetsarbete och ekologiska tänk håller hög internationell standard, säger Kristina Svensson, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen.


Inriktningen i Jonsereds Trädgårdar är att så långt det är möjligt gynna biologisk mångfald. I trädgårdarnas västra del finns området mångfaldsstigen där ett antal biologiska miljöer etablerats för att gynna olika individer. Det finns en faunadepå med döda grenar och växtstjälkar, ett stenröse där groddjur, ormar och insekter gillar att hålla till samt ett antal vedtravar som är ett populärt tillhåll för spindlar, skalbaggar, gråsuggor och vildbin.


– Vi har cirka 400 arter och sorter på vår lilla yta. Det är något vi målmedvetet jobbar med. När det gäller växtval väljer vi oftast sådant som gynnar olika pollinerare. Vi använder alltid biologiska bekämpningsmedel. Vi stressar aldrig växter med konstgödsel eller liknande, utan allt vi gör är naturligt och vi handlar så långt det går lokalt växtmaterial, säger Peter Svenson, trädgårdsmästare på Jonsereds Trädgårdar.

Skötseln får ytterligare hjälp av att Partille kommun förlagt delar av sin arbetslivsinriktade rehabverksamhet till Jonsereds Trädgårdar.


– Trädgården ska vara en plats där man kan hitta nya trampstenar som tar en vidare i livet. Hela trädgården fungerar som ett väx-stöd till människor som behöver hjälp för att komma vidare ut i arbetslivet, säger Erika Bertilsson, arbetsledare på Jonsereds Trädgårdar.