Green Flag Award till Campus Ultuna

P A R K Campus Ultuna i Uppsala har tilldelats den internationella utmärkelsen Green Flag Award för sina alternativa grönytor med biologisk mångfald. Det är första gången utmärkelsen går till Sverige.


Green Flag Award har delats ut i över 20 år och administreras av Håll Storbritannien rent (Keep Britain Tidy), på uppdrag av det brittiska kommundepartementet. Syftet med Green Flag Award är att uppmärksamma och belöna väl­skötta parker och grönytor och på så vis sätta en standard för skötsel och underhåll av rekreationsytor i såväl Storbritannien som i resten av världen.


Utmärkelsen består i en särskild grön flagga som kan hissas på den belönade anläggningen.

– Det är mycket glädjande att Campus Ultuna får denna utmärkelse, säger universitetsdirektör Martin Melkersson. Forskningen, bland annat vid SLU, har ju lärt oss hur viktiga gröna omgivningar är för såväl våra medarbetare som våra studenter och detta visar att vi tänker i rätt banor.


Grönytorna är ett resultat av projektet ”Med sikte på hållbara grönytor” lett av professor Maria Ignatieva vid SLU:s institution för stad och land – ett av fem projekt som 2015 tilldelades medel ur SLU:s Klimatfond.


Under 2016 anlades tre grönytor på Campus Ultuna med alternativ till gräsmatta: en örtgräsmatta, en svensk äng och en ängsgräsmatta med picknickbänk. Projektet pågår i två år, med skötsel och uppföljning av grönytorna.

– Att Campus Ultuna utvecklats till det öppna och gröna campusområde vi har idag har föregåtts av ett lyckat samarbete vi som fastighetsägare haft med SLU i planeringen av området. Det är fantastiskt roligt att se studenter och forskare utnyttja campus till fullo. Att det dessutom används som ett rekreationsområde av många Uppsalabor gör Ultuna till en grön tillgång för hela staden, säger Peter Bohman, marknadsområdesdirektör Akademiska Hus.