Gratis simundervisning för vuxna

Göteborgs idrotts- och föreningsnämnd tilldelar bidrag på nära en miljon kronor till sex föreningar som ska driva simundervisning för vuxna. Genom bidragen kommer de att kunna erbjuda kostnadsfri simundervisning till cirka 500 äldre ungdomar och vuxna som inte kan simma.


Foto: Peter Svensson

Förra året fick idrotts- och föreningsnämnden i uppdrag av kommunstyrelsen att, genom Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP), ordna gratis simundervisning för äldre ungdomar och vuxna. I samband med uppdraget fick nämnden ett utökat kommunbidrag med tre miljoner kronor årligen, med start 2018. I april 2018 fastställde idrotts- och föreningsnämnden att uppdraget inte ska genomföras genom IOP.


Därefter har idrotts- och föreningsförvaltningen utrett olika alternativ för uppdraget, som innebär både ökad simkunnighet och samverkan med föreningslivet. Det bästa alternativet som lyftes fram var att låta föreningslivet bedriva verksamheten och få finansiering genom särskilt verksamhetsbidrag.

De som får bidrag för att driva simundervisning i höst är Göteborg Sim, Svenska livräddningssällskapet, Muslimska kvinnors idrottsförening, Göteborgs Kungliga Segelsällskap, Felix dykförening och Angereds simklubb. Merparten av aktörerna driver redan idag simundervisning för äldre ungdomar eller vuxna.


Första steget blir att göra befintlig verksamhet avgiftsfri och därefter kan det bli aktuellt att tillföra mer verksamhet. Tillsammans kommer dessa aktörer att kunna erbjuda 450–550 platser för höstens simundervisning utspridda i tio simhallar och bassänger runtom i Göteborg.

– Det känns bra att vi på kort tid fått ihop dessa aktörer som tillsammans kan erbjuda verksamhet på många ställen och med olika inriktningar. De kan också vända sig till olika målgrupper, någon aktör kan erbjuda verksamhet för nyanlända tjejer medan andra har mixade grupper, några kurser vänder sig till yngre vuxna och några till äldre, säger Helena Eriksson, planeringsledare på idrotts- och föreningsförvaltningen.