Gratis parkour genom konceptet Öppen hall

Värmdö kommun, Rädda Barnen – Värmdö lokalförening och parkourföreningen No2DrugsFit4Life erbjuder barn och ungdomar att prova på parkour gratis under tio lördagar via konceptet Öppen hall. Förhoppningen är att det ska bli en ny, uppskattad mötesplats för kommunens unga.


För att delta i konceptet Öppen hall med parkourtema krävs ingen föranmälan och deltagandet är kostnadsfritt. Bild: Värmdö kommun

I dagsläget arrangeras ett antal Öppen hall-tillfällen runt om i Värmdö under helgerna, där barn och ungdomar kostnadsfritt kan testa olika ledarledda aktiviteter. I slutet av september tog även parkour plats i denna samling. Under tio tillfällen erbjuds kommunens barn och ungdomar möjlighet att prova på parkour med hjälp av ledare från parkourföreningen No2DrugsFit4Life. Att delta är enkelt, det är bara att dyka upp och vara med.


– Öppen hall-konceptet är en viktig satsning för att öka alla barns och ungdomars möjlighet att delta i ett aktivt sammanhang, men också för att kunna erbjuda målgruppen nya mötesplatser, säger Fredrik Sneibjerg (L), kommunalråd och ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Värmdö kommun.

Höstens projekt får stöd från både Värmdö kommun och Rädda Barnen. Rädda Barnens lokalförening, som aktivt arbetar för att hitta samarbeten för att bedriva påverkansarbete kring frågor som rör alla barns rätt att få delta i idrottsaktiviteter, ser mycket positivt på samarbetet.


– När vi läste om den verksamhet som Värmdöbaserade No2drugsFit4life bedriver, så visste vi direkt: Den här organisationen vill vi jobba ihop med!, säger Camilla Mattsson, ordförande för Rädda Barnen – Värmdö lokalförening, och fortsätter:


– Genom kommunens stöd och Rädda Barnens lokalt insamlade medel kan vi garantera att alla som vill, oavsett ekonomiska förutsättningar och oberoende av om man är nybörjare eller en superatlet, kan få delta i parkour på lördagskvällarna. Det känns helt fantastiskt.

Ledarna som finns på plats är kunniga inom sporten och får dessutom utbildning inom Rädda Barnens koncept ”Tryggare tillsammans”, en del av organisationens globala arbete kring Child Safeguarding. Parkourföreningen arbetar sedan tidigare aktivt med just budskapen No2Drugs och Fit4Life i sin verksamhet.

Till Öppen hall med parkourtema krävs ingen föranmälan och deltagandet är kostnadsfritt.