Gratis instruktion ska få fler till utegym

Göteborg stad vill att fler ska använda stadens utegym och satsar nu på gratis instruktion. Under fyra lördagar kommer en personlig tränare att finnas på plats vid Dalens utegym i