Grönytor blir foder till djur

Den långvariga torkan har orsakat foderbrist och många djur inom jordbruksnäringen hotas av svält. Fastighetskontoret i Göteborgs Stad erbjuder därför lantbrukare att slå en del av stadens grönytor och använda gräset som foder. I dagsläget handlar det om totalt cirka 72 hektar, motsvarar ungefär 100 fotbollsplaner.

Gräs från Göteborgs grönytor kan bli foder till lantbruksdjur. Foto: Sharon Raoufi

Lantbrukarna får inte betalt för att de klipper, däremot får de behålla gräset. Gräset får inte säljas utan bara användas som foder till de egna djuren. När balarna är plastade ska de tas bort omgående och arbetet ska utföras på ett professionellt sätt.


Detta är grönytor som staden normalt inte använder på det här sättet. Kvaliteten på gräset kan variera. Det kan också finnas stenar, burkar, plast och annat olämpligt i gräset. Den som vill använda gräset får går igenom marken själv och sedan kontrollera så att inte fodret innehåller saker som kan skada djuren eller den egna utrustningen. Arbetet görs på egen risk och staden tar inte ansvar för de skador som kan uppstå.