Grönt ljus för dopp inför badsäsongen

De allra flesta EU-baden i Sverige har en utmärkt vattenkvalitet. Inför badsäsongen 2019 klassificeras badvattenkvaliteten som utmärkt, bra eller tillfredsställande för 410 av Sveriges 436 EU-bad, vilket motsvarar 94 procent. Det är en ökning med två procent jämfört med tidigare år. Allt fler svenska EU-bad har fått klassificeringen utmärkt kvalitet, från 353 bad i fjol till 375 bad i år.


94 procent av Sveriges EU-bad har utmärkt, bra eller tillfredsställande badkvalitet. Foto: Pixaline, Pixabay

Det är Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och Folkhälsomyndigheten som presenterar siffrorna i rapporten ”Sveriges badvattenkvalitet – inför badsäsongen 2019”. Det är kommunerna som ansvarar för kontroll och provtagning av EU-baden och de rapporterar sedan in det på HaV:s webbplats Badplatsen.


– Webbplatsen Badplatsen hade förra året nästan 350 000 besökare och 2017 var det 90 000. Det varma vädret under 2018 har troligen bidraget till det ökade intresset, tillsammans med förbättringar av Badplatsens information. Badplatsen erbjuder sedan 2018 information om vattentemperaturer och väder, både i realtid samt en prognos, säger Mats Svensson, avdelningschef, havs- och vattenförvaltningen på Havs- och vattenmyndigheten.

Den officiella badsäsongen i Sverige beror på vilket län badet ligger i, men för Sverige som helhet sträcker den sig mellan 21 juni och 20 augusti. Badvattnet klassificeras som utmärkt, bra, tillfredsställande eller dåligt baserat på prover från de fyra senaste badsäsongerna. När vattnet klassificerats som dåligt beror det på att höga halter av bakterierna E. coli eller enterokocker uppmätts.


– Förhöjda halter bakterier kan innebära att badvattnet förorenats av exempelvis avloppsvatten och kan innehålla sjukdomsframkallande mikroorganismer som kan orsaka magsjuka om man sväljer vattnet, säger Anette Hansen, utredare på Folkhälsomyndigheten.


Kommunen ska avråda från bad hela säsongen om badet klassificerats som dåligt. Vid enstaka prover som bedöms som otjänliga på grund av förhöjda bakteriehalter eller vid algblomning ska kommunen tillfälligt avråda från bad. Avrådan från bad ska göras både via skyltning på badplatsen och på webbplatsen Badplatsen.

Några av de laboratorier som kommunerna anlitat för analys av E. coli och enterokocker bytte under 2017 till känsligare analysmetoder. Förändringen med införande av känsligare metoder innebär att standardavvikelsen blir större och detta har påverkat ett 60-tal av de 436 EU-baden i EU:s klassificering negativt, trots att badvattenkvaliteten är lika bra som tidigare år. HaV har efter avstämning med Folkhälsomyndigheten viktat det medelvärde och den standardavvikelse som ingår i beräkningarna beroende på om provresultaten rapporterats med de högre eller lägre detektionsnivåerna.


Inför badsäsongen 2019 skiljer sig därför den svenska klassificeringen från EU:s klassificering men det är den svenska klassificeringen som gäller för svenska EU-bad. Det är den klassificeringen som ligger till grund för siffrorna som presenteras i föreliggande rapport och på Badplatsen.