Gott om natursnö i Vasaloppsspåret

Med fem veckor kvar till Vasaloppets vintervecka kan det konstateras att det finns gott om snö och att skidspår är gjorda hela vägen från Sälen till Mora. Inför varje helg dras spåren för den som vill ut och träna.


– Just nu har vi mellan 60 och 90 centimeter snö i hela arenan, varav 20–40 centimeter packad snö i skidspåren. Så mycket snö har det nog inte varit sedan 2012. Det finns även kanonsnö utlagd, berättar Vasaloppets arenachef Anders ”Hobbe” Holmberg.


Arrangörerna har också stora depåer tillverkad snö att köra ut vid behov, bland annat kommer i Hökbergsbacken där det brukar bli stort slitage.


Effektivare snösäkring ett av Vasaloppets prioriterade utvecklingsprojekt. Det handlar om närproducerad snötillverkning för att minska snötransporterna och att skapa bättre och jämnare underlag där spåret ska gå fram för att minska mängden snö som behövs.

På grund av snöbrist fick Vasaloppet år 2005 lägga ut snö på 86 av Vasaloppsspårets 90 kilometer. Hösten 2007 anlades sedan Vasaloppets snöfabrik i Oxberg, som en back-up vid händelse av dåliga vintrar. Snöfabriken i sig kostade tre miljoner kronor att uppföra. I början av varje vintersäsong har där tillverkats 50 000–100 000 kubikmeter kanonsnö – med miljömärkt el – till en kostnad av cirka 300 000 kronor för att kunna användas vid eventuell snöbrist.


Numera är snöfabriken inte längre en reservanläggning utan en ordinarie del av Vasaloppets driftorganisation för att snösäkra vinterveckan.

En förstudie har gjorts för att utreda snöbehoven samt hur snö kan tillverkas lokalt på flera platser längs spåret. Närproducerad snö minskar transporterna och därmed även kostnaderna och koldioxidutsläppen.

Vasaloppet arbetar också med sparad snö från föregående år vid snöfabriken i Oxberg. Uppe på myrarna har dessutom långa nät spänts ut så att vinden ska föra med sig natursnö som kan fångas upp och användas. Ett fungerande och billigt sätt att snösäkra.

En effektiv och enkel åtgärd som Vasaloppet kontinuerligt arbetar med är att förbättra underlaget där spåret går och göra det jämnare så att det går åt mindre snö för att tillverka skidspåren.

Över 58 000 deltagare är just nu anmälda till Vasaloppets vintervecka 2018. Det finns fortfarande gott om startplatser kvar, förutom i tre lopp som är helt fulltecknade: Stafettvasan, Nattvasan och Vasaloppet.