Göteborgsvarvet lyfter unga med cancer

Idag startar Göteborgsvarvet en ny programserie, kallad ”Uppvarvningen”, av och med Stephan Wilson, till förmån för Ung Cancer. A