Golfklubb i Värmland öppnar famnen för nyanlända

Uppdaterat: 16 dec. 2021

I samarbete med projektet Golf för nya vänner

I Kil strax nordväst om Karlstad välkomnar golfklubben nyanlända med öppna i armar – i samarbete med ortens språkcafé som blir navet i en satsning för att få nyanlända att komma in bättre i samhället genom golfanläggningen.


Lars Hultkrantz, föreningen Integration Kil, berättar om samarbetet med Kils golfklubb om att hjälpa nyanlända att komma in bättre i det svenska samhället genom projektet Golf för nya vänner.
Lars Hultkrantz är ordförande i föreningen Integration Kil som driver bland annat språkcafé i orten strax nordväst om Karlstad. Språkcafét blir navet i en ny satsning på att få nyanlända att spela golf och därmed komma in bättre i det svenska samhället. Satsningen kallas Golf för nya vänner. Foto: Rickard Balcke, Skånes Golfförbund

Lars Hultkrantz, 65, är ordförande i föreningen Integration Kil som bland annat driver ortens språkcafé sedan 2016. Han har en bakgrund på olika chefspositioner i näringslivet och har valt att engagera sig ideellt i en av samhällets stora utmaningar: Hur får vi nyanlända att etablera sig i det svenska samhället?


– Språkcafét Integration Kil kompletterar språkundervisningen de nyanlända får på SFI, Svenska För Invandrare. Här pratar vi svenska och umgås för att känna samhörighet och skapa nya kontakter, berättar Lars Hultkrantz som ser idrotten som en viktig del för att få nyanlända vuxna och unga – däribland ensamkommande pojkar från främst Afghanistan – att hitta sin plats och roll i det svenska samhället.

– Fotbollen lockar mest, men vi har även låtit främst de unga pojkarna prova på golf.


Nu ska det ske i mer organiserad form tillsammans med ortens största idrottsförening, Kils golfklubb. Satsningen heter Golf för nya vänner och drivs av Skånes Golfförbund i samarbete med Svenska Golfförbundet med medel från Allmänna Arvsfonden och RF-SISU, Riksidrottsförbundet – och i den här satsningen även RF-SISU Värmland.


– Vi har redan etablerade kontakter med de nyanlända och ensamkommande. Jag är rätt säker på att vi kommer att få ihop en grupp om sju-åtta personer som vill prova på golf, och förhoppningsvis fortsätta att ta grönt kort och komma in i klubblivet med hjälp av mentorer, det vill säga ideella krafter i både klubben och föreningen Integration Kil, säger Lars Hultkrantz.


Självklarhet att engagera sig

Tage Nordkvist är ordförande i Kils golfklubb. För honom, liksom övriga styrelsen, är det en självklarhet att engagera sig i satsningen.


– Vi som golfklubb är en viktig del av närsamhället och vill bidra till att nyanlända i Kil känner en samhörighet i en för dem kanske okänd sektor av samhället. Jag förväntar mig en positiv reaktion från medlemmarna eftersom medlemmarna i Kils golfklubb kännetecknas av stor grad fint bemötande – och för att vi är rädda om varandra.

Patrik Norlin på RF-SISU Värmland är konsulent och kontaktperson för Kils golfklubb. Han säger om satsningen på nyanlända:


– Jättekul att klubben vill göra den här satsningen, jag tror att man har alla förutsättningar för att lyckas inkludera fler nyanlända i klubben. Några nyckelfaktorer tror jag är de etablerade kontakter Lars redan har i föreningen Integration Kil och jag tilltalas av tänket med mentorer och mentorskap för att få med de nyanlända i klubben, så att de inte hamnar i en egen grupp vid sidan av klubblivet. Det känns genomtänkt och hållbart över tid. Jag och mina kollegor ser fram emot att stötta och finnas med som bollplank till Kils GK i detta arbete.


Satsningen påbörjas när vaccineringen är på plats i Värmland.


Mor och dotter från Syrien provar på golf på Ljunghusens golfklubb i projektet Golf för nya vänner.
Golf för nya vänner är i gång på ett tjugotal golfklubbar runt om i landet för att få in nyanlända bättre i samhället genom golfanläggningen. Här en mamma och dotter från Syrien som provar på golf på Ljunghusens golfklubb 2018. Foto: Mohammad Al Balout

Ökat samarbete ger ökad inkludering

Thomas Björn är projektledare för Golf för nya vänner på uppdrag av Svenska Golfförbundet och menar att de som arbetar inom idrotten gör det lite för svårt för sig själva ibland.


– Vi jobbar i våra stuprör och utgår ifrån oss själva och vår egen verksamhet istället för att tänka helhet, samarbete och mottagare.

– Glädjande därför att se hur man arbetar i Värmland inom ramen för Golf för nya vänner. Vi i projektet frågade Tage Nordqvist, ordförande i Kils golfklubb, om klubben ville engagera sig i projektet. Tage var positiv, pratade sig samman med Lars Hultkrantz, ansvarig för Integration Kil som driver bland annat ortens språkcafé. Lars var ”på”, varpå Tage förankrade satsningen i styrelsen för golfklubben – tillika Kils största idrottsförening.


Coronasäkrat startmöte i Kil

Golfförbundets klubbrådgivare – med ansvar för Kils golfklubb – Stefan Janson spelades också in i matchen. Stefan sitter dessutom i RF-SISU Värmlands styrelse och såg till att koppla in RF-SISU Värmlands konsulent med speciellt ansvar för golfklubben, Patrik Norlin. I slutet av mars träffades allihopa på Kils golfklubb, sittandes på coronasäkrat avstånd från varandra med nyspritade händer och drog upp riktlinjerna.


Efter mötet har RF-SISU Värmland och golfklubben agerat föredömligt snabbt. En ansökan om medel för att få nyanlända i Kil att utbildas till golfare och därmed få tillgång till ett nytt, värdefullt nätverk ligger nu på bordet hos RF-SISU Värmland som ser positivt på satsningen. Framför allt därför att den vänder sig till vuxna nyanlända, en grupp som är svår att nå och få i rörelse och därefter ut i samhället med nyfunna vänner.


Lägg därtill att Kils golfklubb nu går ut och söker ideella mentorer som kan hjälpa till i verksamheten som beräknas komma igång när vaccineringen är på plats i Region Värmland.


Skapa engagemang och ägarskap

Så, vad lär vi oss av detta? Jo, att tänka brett och samarbete redan från början. Involvera de som ska vara med och gå från ord till handling i ett tidigt skede, skapa engagemang och ägarskap. Då blir det fart på verksamheten – med grundmurad glädje dessutom.


– Tack till Kils golfklubb, Integration Kil och framför allt RF-SISU Värmland för en fantastisk start på en satsning på att få nyanlända att etablera sig bättre i samhället genom golfanläggningen, säger Rickard Balcke från Skånes Golfförbund och projektledare för Golf för nya vänner.