Golfförbundet bjuder in politiker

Svenska Golfförbundet (SGF) inleder valåret med att åka på turné med sina årliga verksamhetsseminarier. En nyhet i år är att ett drygt 50-tal politiker kommer för att träffa representanter för golfen under turnén som besöker 22 orter.
Det är nionde året i rad som SGF arrangerar verksamhetsseminarier för personer engagerade i förbundets 460 klubbar. På 22 orter blir det möten med cirka 2 000 företrädare för golfen – samt i år då även med ett drygt femtiotal politiska beslutsfattare på riks-, regions- och lokalnivå.


Det är under programpunkten Golfnyttan i samhället – ett projekt där SGF vill synliggöra den samhällsnytta golfen gör inom områden som friskvård, besöksnäring och miljö – som möten med politiker sker.

Under seminarierna träffas kommunstyrelseordförande, kommunalråd, representanter för besöksnäring, miljötillsyn och fritidsförvaltning för att tillsammans diskutera hur golfen bidrar till bättre hälsa hela livet, multifunktionella anläggningar som är bra för miljön och hur den lokala besöksnäringen gynnas av golfturismen. En turism som idag omsätter två miljarder kronor årligen.


De orter som besöks är Skövde 16/1, Örebro 17/1, Linköping 18/1, Växjö 23/1, Jönköping 24/1, Malmö 30/1, Kristianstad 31/1, Helsingborg 1/2, Halmstad 6/2, Göteborg 7/2, Uddevalla 8/2, Gävle 13/2, Stockholm norr 14/2, Stockholm syd 15/2, Eskilstuna 20/2, Karlstad 21/2, Falun 22/2, Östersund 27/2, Sundsvall 28/2, Umeå 13/3, Luleå 14/3 och Visby 20/3.