Studie på GIH belyser golfens hälsoeffekter

GIH, Gymnastik- och Idrottshögskolan, genomför en studie som ska beskriva och belysa golfens fysiologiska och hälsomässiga effekter med inslag av golfens extremår 2020.


#golfenshälsoeffekter #golfochhälsa
GIH genomför en studie som ska beskriva och belysa golfens fysiologiska och hälsomässiga effekter. Resultatet väntas vara klart att redovisa i mitten av maj, lagom till golfsäsongen. På bilden syns Maud och Rolf Ribe, båda 97 år, efter en av sina många rundor på Stockholms GK. Foto: Thomas Björn

Studien om golfens fysiologiska och hälsomässiga effekter genomförs på uppdrag av Svenska Golfförbundet och är en genomgång av den nationella och internationella litteraturen inom området. Studien kommer därmed att redogöra för nuvarande kunskapsläge för kvinnor och män i olika åldrar.


– Vi vet sedan tidigare golfens positiva påverkan på en förbättrad hälsa och längre livslängd. Vi vill uppdatera kunskapen med utgångspunkt i det extrema golfåret 2020 som innebar en kraftigt ökad tillströmning av antalet medlemmar och antalet spelade ronder, samt sprida denna kunskap vidare till bland annat golfklubbar, golfdistrikt, partners, beslutsfattare i kommuner och regioner samt media, säger Gunnar Håkansson, generalsekreterare i Svenska Golfförbundet och fortsätter:


– Studien är en central del i Golfens Hållbarhetsarbete, området hälsa. Vi vill påvisa golfens och golfklubbarnas betydande bidrag till en positiv hälsa i spåren av pandemin.

Elin Ekblom Bak, docent i idrottsvetenskap, inriktning folkhälsa och fysisk aktivitet, är projektledare på GIH och den som leder studien. Hon säger:


– Detta är ett intressant och viktigt projekt, då golf är en av de organiserade aktivitetsformerna som lockar många, och som kunde och fortfarande kan fortgå trots rådande pandemiläge.


Studien väntas vara klar att presenteras i mitten av maj, när en ny golfsäsong är i full gång.


Thomas Björn