Golfen omfamnar nya vänner

Nu gör golfen en satsning på nyanlända under namnet ”Golf för nya vänner”. Tanken är att golfklubben ska bli en plattform för att få in nyanlända i samhället, bland annat med hjälp av mentorer.


Samhällskommunikatörer från kommuner och länsstyrelsen i Skåne på besök hos Malmö Burlöv Golfklubb för att få veta mer om golfklubben som plattform för att få in nyanlända i samhället. Foto: Rickard Balcke, Skånes Golfförbund

Rickard Balcke på Skånes Golfförbund driver ett treårigt projekt under­ namnet ”Golf för nya vänner” med medel från Allmänna Arvsfonden. Sju golfklubbar i Skåne har hittills anslutit till projektet som nu får stöd från centralt håll: Svenska Golfförbundet. Förbundet har fått medel från Riks­idrotts­förbundet, RF, för att stötta Skånes­ projekt och hjälpa till att föra ut en ny metod­ för att integrera nyanlända i samhället till övriga golfklubbar som vill vara med i satsningen.


– Vi ska utveckla en metod för att få in nyanlända i samhället via golfklubben, bland annat utbildning av mentorer på klubbarna. Nyckelpersoner i satsningen är också inkluderingssamordnare och etable­ringscoacher i kommunerna som tar hand om och guidar nyanlända, förklarar Rickard­ Balcke och fortsätter:


– Det vi märkt hittills är att klubbar som ligger långt framme i arbetet med Vision 50/50 – en del av golfens inkluderingsresa för att få fler kvinnor både på och utanför banan – också lyckas bäst i arbetet med ”Golf för nya vänner”. Anledningen är förmodligen att de redan har en sund värdegrund som förankrats i klubben.

En av klubbarna i Skåne är Malmö Burlöv, vars bana ligger i Malmös nordöstra delar och nära det invandratäta bostadsområdet Kirseberg. Klubben hade en träff för samhällskommunikatörer från kommuner och länsstyrelsen i Skåne sommaren 2018. Peter Svallin, klubbchef på Malmö Burlöv golfklubb, berättar:


– Det var en lyckad introduktion och impo­nerande att se hur snabbt dessa människor lärt sig bra svenska. Vi vill skapa­ en relation med dem, visa att golfen är beredd att ta sitt samhällsansvar och inspirera dem att få nyanlända att komma till oss och prova på golf, umgås och knyta nya kontakter.


Projektet kommer att utvärderas av Erik Lundkvist, postdoktor på Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen på Stockholms Universitet, tillika lektor i idrottsvetenskap på GIH, Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm.


– Vi kommer att undersöka hur deltagarna mår, hur golfen kan bidra till att de mår bättre, hur många vänner de har som kommer från Sverige och hur nätverket på golfklubben kan hjälpa dem att bredda sin vänkrets. Det är extra intressant att föräldrarna är med i enkäten, det ger en helhetsbild, säger Erik Lundkvist.

– Det som kittlar för mig som forskare är att få vara med från början, att Skånes Golfförbund vill arbeta långsiktigt och att forskningen ska kunna tillämpas praktiskt.


”Golf för nya vänner” kommer att succes­sivt gå från att vara ett projekt till att bli en del av Svenska Golfförbundets verksamhet Golfnyttan som beskriver golfens nytta inom områdena miljö, hälsa och besöksnäring – och nu alltså även inom social­ hållbarhet.

Text: Thomas Björn