Golf hjälper stroke- och Parkinsondrabbade

Bättre koncentration, balans, motorik och koordination – och allmänt välbefinnande tack vare socialt umgänge. Jacob Nilsson vid Oxie Golfklubb vill att golf ska bli en naturlig del i rehabilitering av personer som drabbats av stroke och Parkinsons sjukdom – och han får medhåll av de som drabbats.Jacob Nilsson är projektledare för projektet Re:Action på uppdrag av Oxie Golfklubb i Skåne och i samarbete med Strokeföreningen i Malmö och länsföreningen Parkinson Skåne, med finansiellt stöd av Allmänna arvsfonden.


Re:Action har varit igång två år och har nu flera träningsgrupper med deltagare som drabbats av stroke eller Parkinsons i träning ett par gånger i veckan. Utgångspunkten har varit att med hjälp av lustfylld golfträning som en del av rehabiliteringen få personer som drabbats att komma tillbaka snabbare till ett så normalt liv som möjligt.


– När det gäller personer med Parkinsons handlar det mer om att minska takten av försämring, och det har visat sig fungera. Vi har många exempel på människor som kommit tillbaka till en tillvaro med högre livskvalitet tack vare golfträningen, berättar Jacob Nilsson entusiastiskt.

Simone Ljung är ett exempel. Hon drabbades av en hjärnblödning för sju år sedan, i samband med att hennes dotter Freja föddes. Det gjorde Simone delvis förlamad vilket ledde till att hon fick svårt att prata.


– Stroken förändrade precis allt i mitt liv. Jag avslutade mina studier. Jag kan inte använda min högra arm. Jag kan inte springa. Efter ett tag kan jag inte få fram orden, berättar Simone Ljung i projektets skrift Bättre balans i livet och fortsätter:


– Jag har hållit på med yoga och massage, men i golfen måste jag gå med båda benen. Det känns fantastiskt! säger Simone Ljung. Enligt henne har både balansen och stabiliteten förbättrats tack vare golf­träningen.

Bengt Lindahl är tidigare ordförande i Strokeföreningen Malmö och ingår i golfgruppen. Han har drabbats av stroke två gånger.


– Golf som rehabilitering är det bästa som hänt inom stroke och Parkinsons. Det är terapi, avkoppling och berikar både fysiskt och mentalt – framför allt blir balansen bättre. Vi som drabbats av stroke ramlar lätt. Tack vare golfträningen står vi nu stadigt när vi slår bollar på rangen. Även den inre balansen – den mentala styrkan – har förbättrats liksom koncentrationen. Vi som är med i projektet har blivit som nya människor!

Projektledaren Jacob Nilsson ser många vinster för alla inblandade: den enskilde, övriga familjen, golfklubben och samhället.


– Den enskilde kan fortsätta att ha en social samvaro vilket är viktigt för välbefinnandet, familjen får det lättare med en mer välfungerande person runt omkring sig, golfklubben kan både behålla och få nya medlemmar i den här gruppen – som dessutom kan spela på tider när banan är tom – och samhället tjänar gigantiska summor på att människor som drabbats sköter sin egen rehabilitering. Varje timme som de inte behöver gå till sjukgymnast, och istället tränar golf, är en intjänad timme för samhället. Egentligen borde Försäkringskassan betala för golfträningen.


Thomas Björn

(ur Fritid & Park i Sverige nr 4 2018)