Projekt med golf och bowling som rehab drar igång

Med hjälp av medel ur Framåtfonden drar Golfförbundet och Bowlingförbundet nu igång sitt projekt ”Ja! Tillsammans för ökad livskvalitet” som syftar till att inkludera golf och bowling i rehabiliteringsprocessen för personer med funktionsnedsättning. Verksamheten kommer att finnas på sex platser i Sverige.


#svenskagolfförbundet #svenskabowlingförbundet #paragolf #parabowling #rehabilitering
Projektet ”Ja! Tillsammans för ökad livskvalitet” ger personer med fysisk eller intellektuell funktionsnedsättning möjlighet att både träna golf och bowling och få ett nytt socialt sammanhang. Foto: Swebowl.se

Projektet ”Ja! Tillsammans för ökad livskvalitet” erbjuder personer med fysisk eller intellektuell funktionsnedsättning från 16 år och uppåt året runt-verksamhet tillsammans med sina familjer till en låg deltagaravgift. I Östersund kommer cirka 20 tillfällen att anordnas under 2020, där deltagarna får möjlighet att komma igång med golf och bowling. Träningen hålls av utbildade ledare och tränare på Bowlinghallen Kök & Bar respektive Storsjöbygdens Golfklubb och kommer att vara tydlig, flexibel och individanpassad. Satsningen sker i samarbete med Östersunds Kommun.


– Först görs övningar på individnivå för att öka balans, koordination och motorik, för att sedan träna på de specifika rörelsemönstren för bowling och golf. Självklart kommer det också finnas tid att socialisera med övriga deltagare och få chansen att hitta nya kompisar, säger Magnus Eriksson, paragolfansvarig på Storsjöbygdens GK.

Projektet har beviljats medel ur Framåtfonden vilket gör att kostnaden kan hållas ner till 50 kronor per person och tillfälle. Det hela startar med ett informationsmöte där en fysioterapeut och representanter från arrangörsklubbarna berättar om träningen.


– Det känns fantastiskt att kunna erbjuda personer med funktionsnedsättning denna möjlighet. Vi är övertygade om att idrotten både kommer att förbättra personers rörelseförmåga och deras möjlighet att komma in ett socialt sammanhang som är centralt för att må bra, säger Ellenor Rasteby från bowlinghallen Kök & Bar.


Verksamheten kommer förutom i Östersund även att starta i Arboga, Eskilstuna, Karlstad, Malmö och Stockholm.


– Responsen från golfklubbarna och bowlinghallarna har varit fantastiskt. Nu hoppas vi såklart att så många som möjligt ska komma och träna och umgås, säger John Lindberg, projektledare från Svenska Golfförbundet.


Både bowlingen och golfen arbetar med frågor som rör idrott hela livet, jämställdhet, hälsa, turism och miljöengagemang. Avstamp tas i Riksidrottsförbundets strategi 2025, där alla människor oavsett ålder, kön, bakgrund och övriga förutsättningar ska vara välkomna till idrotten. ”Ja! Tillsammans för ökad livskvalitet” är en del i det arbetet.