Projekt med golf och bowling som rehab drar igång

Med hjälp av medel ur Framåtfonden drar Golfförbundet och Bowlingförbundet nu igång sitt projekt ”Ja! Tillsammans för ökad livskvalitet” som syftar till att inkludera golf och bowling i rehabiliteringsprocessen för personer med funktionsnedsättning. Verksamheten kommer att finnas på sex platser i Sverige.