Göteborgs Kulturkalas blir Gothenburg Culture Festival

Allt fler internationella besökare har upptäckt Göteborgs Kulturkalas de senaste åren. För att möta det ökade intresset och främja de positiva effekter det ger för såväl göteborgarna som regionens kulturutövare byter festivalen namn till Gothenburg Culture Festival.


2018 hade Göteborgs Kulturkalas 1,7 miljoner besök och bjöd på 1 700 programpunkter i samarbete med 250 programpartner från kulturlivet. Foto: Frida Winter/Göteborg & Co

1991 ordnades det första Göteborgskalaset som 2007 blev Göteborgs Kulturkalas och nu alltså Gothenburg Culture Festival. Stadsfestivalens uppdrag är att uppmärksamma regionens rika kulturutbud och göra den än mer attraktiv att leva och verka i samt att besöka.


– Det känns spännande med ett namn på engelska som dessutom får en enkel förkortning, GCF. Men det är framförallt innehållet som spelar roll och nu startar vi ett utvecklingsarbete med ännu större förankring i staden och en tydligare utblick mot Norden och världen, säger Tasso Stafilidis, verksamhetsansvarig för Gothenburg Culture Festival på Göteborg & Co.

Målet med utvecklingsarbetet är inte bara att locka internationella besökare till Göteborg utan också att skapa möjligheter för fler stora höjdpunkter i programmet. Fler programpunkter med hög konstnärlig höjd gör festivalen mer attraktiv för stora artister som många vill se, vilket bidrar till att de regionala kulturutövarna som medverkar i festivalen kan upptäckas och upplevas av en bredare publik.


Gothenburg Culture Festival (6–11 augusti 2019) är en av Nordens största kulturfestivaler och gratis för besökarna. Årets tema är ”Voice & Music” vilket kommer att märkas inte minst genom samarbetet med European Choir Games, en körtävling och festival som lockar tusentals körsångare från hela världen till Göteborg.