Göteborgs kommunala gym kör 100% ren hårdträning

På torsdag diplomeras elva kommunala träningsanläggningar i Göteborg för sitt arbete för ren träning och mot dopning. Diplomeringen innebär att personal på träningsanläggningarna har genomgått utbildning i den nationella arbetsmetoden 100% Ren Hårdträning.


Arbetsmetoden 100% Ren Hårdträning bygger på utbildning och samverkan mellan olika aktörer och instanser. Foto: Arcaion, Pixabay

Sedan flera år tillbaka finns ett lokalt nätverk som arbetar för ren träning och mot dopning i Göteborg. Nätverket träffas regelbundet och består av representanter från social resursförvaltning, polisen, Mini-Maria, idrotts- och föreningsförvaltningen samt olika gymkedjor som aktivt arbetar för ren träning och som tillsammans tagit ställning mot dopning.


Göteborgs Stad ingår också i det nationella nätverket PRODIS, Prevention av dopning i Sverige, ett nationellt nätverk som arbetar för att förebygga och minska användningen av anabola androgena steroider och andra dopningspreparat. 100% Ren Hårdträning är en arbetsmetod som tagits fram av STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) i samarbete med PRODIS.


Under 2018 genomfördes flera utbildningsinsatser i Göteborg och den första gymkedjan diplomerades. Nu är det dags för de kommunala anläggningarna. Alla elva anläggningar får en tavla som bevis på att det finns utbildad personal som har kunskap kring tecken och symptom på dopning.

– Det ligger ett stort arbete bakom att kunna bli diplomerad så vi är verkligen stolta. Vi tycker också att detta är ett viktigt gemensamt ställningstagande för ren träning och mot dopning och för en trygg arbetsmiljö för de anställda på träningsanläggningarna, säger Camilla Wikander, samordnare friskvård idrotts- och föreningsförvaltningen.