Göteborgs Botaniska firar 40 år med äpplen och päron

På lördag invigs årets fruktutställning i Göteborgs Botaniska trädgård och det är en 40-åring som slår upp portarna för alla som vill titta på utställningen, få sin okända frukt bestämd eller fråga experter till råds.


Björn Aldén är ansvarig för fruktutställningen på Göteborgs Botaniska trädgård och han var med redan vid starten för 40 år sedan. Foto: Göteborgs Botaniska trädgård.

Mannen bakom utställningen, Björn Aldén, har varit med sedan den första utställningen 1979. Då var han en ung botanist i trädgården, nu är han pensionär men ansvarar fortfarande för utställningen. 2019 har inte varit ett bra fruktår men trots det har man ändå fått ihop över 200 olika sorter.


– Fjolårets otroligt rika skörd tog mycket energi från träden, vilket gör att många ”tar igen sig” i år. Därtill utgjorde vädret i våras ytterligare en ”drawback”. Det extremt varma aprilvädret lurade igång blomknoppar som började svälla ordentligt redan i slutet av april. Så kom kylan. Frostskadade blommor och fruktämnen ram­lade antingen av eller så uppstod hudskador på frukten, så kallade frostslipsar. Vad mera – den låga tempe­raturen under trädens blomningstid gjorde att humlor och bin hade svårt att flyga. Blommor som inte pollinerats ordentligt ger dålig eller ingen utvecklad frukt alls. Karten ramlar i förtid, berättar Björn Aldén.  


Förr i tiden åkte de som ansvarade för utställningen runt i privata trädgårdar i Västsverige och samlade frukt vilket var tidsödande. I dag hämtas den mesta frukten i några större så kallade klonarkiv i Väst- och Sydsverige. Viktigast av alla är SLUs klonarkiv i Balsgård, norr om Kristianstad.

Varje förmiddag under uställningsperioden kommer skolklasser till utställningen tillsammans med trädgårdens pedagoger. För Björn Aldén är arbete med barnen kanske det viktigaste i utställningens historia.


– Varje år sedan 1996 besöks Stolpboden av tusentals skolbarn. På förmiddagarna innan utställningen öppnar berättar våra pedagoger om sådant som hur äpplet kom till, hur sorter förökas och hur viktiga humlor och bin är för att det skall bli frukt på träden. Det bästa av allt, tycker nog i alla fall barnen – här bjuds på smakprover av fyra olika svenskodlade äpplen!


Björn Aldén berättar att det under 1970- och 80-talen bara fanns några få, mestadels äldre personer som kunde identifiera fruktsorter i Sverige. Men i takt med att det blev fler utställningar runt om i landet spreds fascinationen för frukt även till yngre. En viktig faktor utgjorde också grundandet av Sveriges Pomologiska Sällskap år 2000. Idag är återväxten av pomologer är god.

I Sverige ökade intresset för att odla frukt i början av 1900-talet. Det avspeglas bland annat i det stora utbudet av fruktträd i gamla plantskolekataloger.


– Ökningen berodde nog mycket på att man nu började intressera sig för frukt även i stadens villaträdgårdar, som bara blev fler och fler. Särskilt under utställningens tjugo första år fick vi in många sorter för identifikation som var typiska för den tiden. Då kunde vi konstatera att de tyska Boiken och Husmoder, de engelska Bramley’s Seedling och Queen och de svenska Grågylling och Rosenhäger var vanliga, sorter som inte alls förekommer i handeln idag, berättar Björn Aldén.


Sortimentet både i privatträdgårdar och hos kommersiella odlare har förändrats markant. En starkt bidragande orsak är att många av de gamla sorterna var mottagliga för olika sjukdomar. Bland de vanligaste var och är skorv.


– Just skorvproblemet var en viktig anledning till att svensk fruktförädling drog igång på allvar på 1940-talet, när fruktförädlingsinstitutet i Balsgård grundades. Men skälen till att förbättra svensk frukt var många. Idag kan svensk fruktförädling ta åt sig äran av att ha fått fram många motståndskraftiga, lagringståliga, härdiga och välsmakande sorter, berättar Björn Aldén.

Utställningen på går 21–29 september med fruktexperter på plats. Om du vill ha en okänd sort identifierad så ta med 3–4 fina frukter av varje sort. Identifieringen kostar 20 kr/sort. Inträdet till utställningen är gratis.