Göteborgs Botaniska får 900000 kr till pedagogiskt projekt

Göteborgs Botaniska trädgård får 900 000 kronor från det statliga forskningsrådet Formas till sin pedagogiska verksamhet. Projektet heter ”Så vilda!” och syftet är att engagera barn i deras närmiljö, ge dem verktyg att bidra till förändring, främja och sprida kunskap om biologisk mångfald.


Pedagog Helen Ekvall håller kompostlektion för en grupp barn. Foto: Göteborgs Botaniska trädgård

900 elever i årskurs 4–6 i Västsverige ska få möjlighet att själva bidra till att öka den biologiska mångfalden genom att så fröer av svenska inhemska växter och studera samspelet mellan växt och pollinatör. De ska också får en inblick i den aktuella forskningen om biologisk mångfald som pågår inom Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier (GGBC) på Göteborgs universitet.


– Man brukar säga att vi bara kan skydda det vi känner till. Alltså krävs kunskap om arter, släktskap, utveckling och samspel för att kunna bedöma vilka arter som är hotade, hur vi kan rädda dem och lära oss använda naturen på ett hållbart sätt, förklarar Helen Ekvall, pedagog i Botaniska trädgården och initiativtagare till projektet.

Helen Ekvall säger att dagens barn växer upp i en allt mer urbaniserad värld där närhet till naturen inte är någon självklarhet. Till exempel är det bara ett fåtal människor som vet namnet på våra vanligaste vilda växter. Hon menar att det står för en tendens hos människor att varken notera eller värdera växter i miljön.


Projektet ”Så Vilda!”kommer att pågå i 1,5 år med start hösten 2019. Under februari–april 2020 besöker Botaniskas pedagoger skolor i Västsverige. Deltagarna sår fröer och studerar växterna under vår och sommar med guidning från projektet. Erfarenheterna delas via sociala medier och hösten 2020 ordnas ett avslutande seminarium.


Samarbetspartners i projektet är bland andra Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier (GGBC) och Royal Botanic Gardens, Kew i London som har inspirerat till projektet genom Grow Wild.