Göteborgarna får tycka till om idrottscentrum

Basketkorgar, skateramp, dansgolv, hinderbana eller picknickbord? Just nu kan Göteborgs invånare svara på en digital enkät och tycka till om hur de upplever Ruddalens idrottscentrum och vill att området utvecklas.


#ruddalen #ruddalensidrottscentrum #göteborg
Ruddalens idrottscentrum i Göteborg ska utvecklas med hjälp av allmänhetens svar i en digital enkät. Foto: Göteborgs Stad

Ruddalens idrottscentrum i Göteborg består av fotbollsplaner, bandybana och idrottshall. Idrotts- och föreningsförvaltningen har nu fått i uppdrag att ta fram förslag på hur Ruddalen kan utvecklas till ett område som kan användas för fler typer av idrotts- och fritidsaktiviteter, av fler göteborgare och utnyttjas bättre under den isfria säsongen.

För att samla in kunskap görs en digital enkät med allmänheten under perioden 17–30 augusti. Föreningarna som är aktiva på området får möjlighet att tycka till i en särskild enkät för föreningslivet. Dessutom har förvaltningen fokusgrupper med barn och unga och stadsdelsförvaltningen Askim-Frölunda-Högsbos medborgarpanel har fått svara på frågor om området.


– Dialogen med närboende, föreningar och fokusgrupper är viktig för att vi ska få ett bra kunskapsunderlag, så att vi kan ta fram ett bra förslag som politikerna kan ta ställning till. Jag hoppas att alla som känner sig berörda tar chansen och tycker till, säger Maria Joängen, utvecklingsledare på idrotts- och föreningsförvaltningen.