Göteborg startar testbädd för framtidens parker

Göteborg sjösätter ytterligare en testbädd för att framtidssäkra staden. Hållbara Smarta Parker är avsedd att testa och utveckla lösningar för en fossilfri och effektiv skötsel av framtidens parker och grönytor.


Trädgårdsföreningen i Göteborg blir testbädd för framtidens parker. Foto: Johanneberg Science Park

Grönskans betydelse ökar i våra allt tätare städer och det blir därför allt viktigare att utveckla smart, enkel och effektiv teknik för en hållbar utemiljö. Testbädden kommer att pågå under tre år med visionen att utforma ett funktionellt underhåll av grönområden i staden för att förbättra rekreations-, miljö- och ekonomiska värden.


Hållbara Smarta Parker (Sustainable Smart Parks) är ett samarbete mellan Park- och naturförvaltningen, Idrotts- och föreningsförvaltningen, Miljöförvaltningen, Bostads AB Poseidon, Göteborgs Stads Leasing AB, Johanneberg Science Park och Husqvarna AB.


Genom digitalisering och automatisering ligger fokus på att höja effektiviteten i den dagliga verksamheten, höja rekreationsvärdet och sänka miljöbelastningen. Först ut som testyta är Trädgårdsföreningen där robotklippare i offentlig miljö och ny sensorteknik testas med förhoppningar om nya insikter i både parkens värden, dess skötsel och hur man på ett smart sätt integrerar med besökarna.

– Flera olika tekniker som är nya för oss kommer att testas i våra parker, naturområden och i stadsmiljö. Det är viktigt för oss att få ökad förståelse för hur den nya tekniken kan höja värdet för besökare och hur vi kan bli effektivare i vår skötsel. Då kan vi ta vårt ansvar när det kommer till den omställning vårt samhälle står inför och optimera stadens resurser för att säkra den grönstruktur som är en vital del av framtidens hållbara stad, säger förvaltningscontroller Emil Björklund på Park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad.