Göteborg får ny stadsträdgårdsmästare

I december blir Johan Rehngren Göteborgs nya stadsträdgårdsmästare. Han är landskapsarkitekten som brinner för stadsutveckling och då framförallt utveckling av de gröna offentliga rummen.


#göteborg #stadsträdgårdsmästare
Johan Rehngren ser fram emot att få bidra till utvecklingen och skötseln av Göteborgs offentliga rum. Foto: Park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad

Göteborgs stadsträdgårdsmästare bevakar de gröna frågorna i stadsplaneringen samt leder och samordnar en stor del av park- och naturförvaltningens strategiska och långsiktiga arbete med stadens parker, planteringar och andra mötesplatser.


– De gröna stadsrummen blir allt viktigare när staden växer och fler människor ska leva här. Vi behöver våra parker, naturområden, lekplatser och torg. De är viktiga både för rekreation, återhämtning och möten. Det är platser som tillhör oss alla, där det inte kostar något att vara och där alla människor är välkomna, säger Johan Rehngren.

Han nämner också de gröna stadsrummens avgörande roll för städers förmåga att hantera klimatförändringar och deras bidrag av ekosystemtjänster.


De senaste åren har Johan Rehngren arbetat på park- och naturförvaltningen i Göteborg med bland annat strategiska utvecklingsfrågor, stadsplanering och gestaltningsfrågor. Han har erfarenhet av att hantera komplexa sammanhang och utmaningar och en bred kunskap om frågor kopplade till stadsutveckling och grönplanering.


– Vi är mycket glada att få Johan som ny stadsträdgårdsmästare. Han har en stark vision om hur han vill driva och utveckla vår strategiska planering, säger Jakob Andreasson, chef för stadsutvecklingsavdelningen där stadsträdgårdsmästaren kommer att finnas.

Vid frågan om vilken hans favoritplats i Göteborg är har Johan Rehnberg svårt att välja bara en.


– Måste jag välja en så blir det Hisingsparken. Här finns något för alla: motionsslingor, höga berg med milsvid utsikt, svampskogar, 4H-gård, stora öppna gräsytor, utflyktslekplats och skridskoåkning på Slätta damm när vintern smyger sig på. Detta ska vi eftersträva när vi utvecklar staden, att skapa fler kvaliteter i våra offentliga rum, att det ska finnas mer för fler, säger Johan Rehngren.