Gällivare vill köpa Dundret skidanläggning

Gällivare kommun har undertecknat en avsiktsförklaring att köpa Dundrets skidanläggning av Lapplanddiscovery AB för 90 miljoner kronor. Affären omfattar fastigheten Gällivare Dundret 5:4, med tillhörande backar och byggnader. Lapplanddiscovery AB behåller boendeanläggningen Björnfällan och fastigheten innehållande bergrummet.


Gällivare kommun avser förvärva Dundrets skidanläggning av Lapplanddiscovery AB till en total köpeskilling av 90 miljoner kronor. Foto: Daniel Olausson/Media Tales

Gällivare kommun avser förvärva Dundrets skidanläggning av Lapplanddiscovery AB till en total köpeskilling av 90 miljoner kronor. Foto: Daniel Olausson/Media Tales

– Dundret är en alpin anläggning i världsklass och en av Gällivares främsta tillgångar. Det är av stor betydelse att kommunen säkerställer möjligheten för ortsbor och besökare att fortsatt kunna nyttja Dundrets alla möjligheter till rekreation och fritid, säger Jeanette Wäppling, kommunstyrelsens ordförande.


I Gällivares pågående samhällsomvandling är Dundrets fortsatta utveckling av stor betydelse. Den fjällnära bebyggelse som växer fram bygger på just närheten till naturen och fritidsaktiviteter, inte minst i vintermiljö. Det är ett viktigt steg mot att uppfylla visionen ”En arktisk småstad i världsklass”.

Kommunstyrelsens vice ordförande Birgitta Larsson menar att Dundret är den perfekta och självklara platsen för fortsatt utveckling av alla alpina sporter vilket kan ge skidgymnasium och övriga aktörer tillgång till bra tränings- och tävlingsmöjligheter.


– Turistnäringens utveckling förutsätter något som drar besökare. Dundret är en anläggning som kan stimulera till utvecklingen av fler och nya aktiviteter. I och med köpet vill vi skapa förutsättningar för en fortsättning i den riktningen, säger Henrik Ölvebo, Kommunstyrelsens andre vice ordförande.

För att affären ska genomföras krävs beslut i kommunfullmäktige och att parterna kommer överens om överlåtelsehandlingar. Övertagandet planeras till 3 juni 2019.