Fyrishovs utebad utvecklas till stadspark

Fyrishovbadet i Uppsala rustas upp och får en tillbyggnad i trä med nya bassänger och ny entré. Glaspartier suddar ut gränsen mellan ute och inne och en ny utomhusbassäng ramas in av en amfiteater. Badets utemiljö utvecklas till en aktivitetsfylld stadspark som är öppen för alla stora delar av året. Det är innehållet i White Arkitekters vinnande förslag i tävlingen om utvecklingen av Fyrishov.


#fyrishov #uppsalabad #whitearkitekter
I White Arkitekters förslag får Fyrishov en tillbyggnad i trä med nya bassänger och stora glaspartier. Badets utemiljö förvandlas till en ny stadspark för norra Uppsala, full med aktiviteter. Bild: White Arkitekter

Dagens Fyrishov är ett lapptäcke av olika byggnader som utvecklats i etapper sedan 1950-talet. Den nya simhallen placeras på norrsidan av den befintliga bebyggelsen och får en egen entré med kafé samt nya tränings- och tävlingsbassänger med läktare. De nya delarna får ett eget uttryck med trä både i fasad, stomme och invändigt. Att bygga i trä ger förutsättningar för ett gott inomhusklimat och klarar påfrestningarna i en fuktig badhusmiljö.

I nästa steg byggs de befintliga delarna av badanläggningen om och får, precis som den nya hallen, stora glaspartier i bottenvåningarna med utblick mot parken – vilket ger badet en sömlös övergång mellan inne och ute. I parken anläggs nya utomhusbassänger som ramas in av en öppen soldränkt amfiteater med vattnet i fokus.

De stora takytorna är ideala för att placera solceller i kombination med gröna tak som fördröjer regnvatten och är en del av parkens ekosystemtjänster. Tillsammans ger detta goda förutsättningar för att ombyggnaden ska bidra till den biologiska mångfalden samt göra så liten påverkan på klimatet som möjligt.


I Whites vinnande förslag är utomhusbadet en central del av badupplevelsen med visionen att det ska bli en grön oas i norra Uppsala som är öppen för alla och blir en del i ett parkstråk längs Fyrisån. I en tänkt framtida utveckling kommer det öppna parklandskapet att kompletteras med träddungar som rymmer aktivitetsytor som utegym, lekplats, nya utomhuspooler och uteserveringar. Det finns också goda möjligheter att återskapa en badplats i Fyrisån. Under stora delar av året kan staketet runt parken plockas ner och alla aktivitetsytor blir tillgängliga för alla.