Funktionsnedsatta utbildas till funktionärer

Göteborg United Volleyboll är mycket mer än bara en volleybollförening. Det är en förening där alla människor är en resurs vilket skapar både inkludering och arbete.