Friskis & Svettis kan bli medlem i Riksidrottsförbundet

Riksidrottsstyrelsen föreslår att Friskis & Svettis antas som nästa idrottsförbund att bli medlem i Riksidrottsförbundet. Övriga sökande förbund föreslås få avslag.


Friskis & Svettis startade 1978 och är idag Sveriges största idrottsförening. Det finns också Friskis & Svettis-föreningar i andra länder. Foto: Jmyreen (CC BY-SA 3.0)

De ansökningar som kom in till Riksidrottsförbundets (RF) stämma 2017 om medlemskap i RF lades på is för att göra en översyn av kriterierna för medlemskap. Dessa kriterier har nu förtydligats.


– Riksidrottsstyrelsen vill se Friskis & Svettis som nästa medlem i Riksidrottsförbundet. Det är en växande idrott med deltagare i alla åldrar och med en stabil organisation, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.


Riksidrottsstyrelsen föreslår avslag på övriga förbund som ansökt om medlemskap: Svenska Bodybuilding och Fitness Förbundet, Svenska Surfförbundet, Svenska Schackförbundet, Svenska Bridgeförbundet, Svenska Cheerleadingförbundet, Svenska E-sportförbundet, Svenska Förbundet för Funktionell Fitness, Svenska Islandshästförbundet, Svenska Kanotslalomförbundet, Sverige Lacrosse, Svenska Padelförbundet.

Samtidigt föreslår Riksidrottsstyrelsen uteslutning ur RF av Svenska Kälksportförbundet och Svenska Landhockeyförbundet.


– Det finns en positiv syn på att idrottsrörelsen ska vara öppen för all föreningsidrott. Samtidigt är det viktigt att ha stabila förbund. De förbund som inte uppfyller kriterierna för medlemskap uppmanar vi att söka samverkan med andra förbund eller att gå med i det idrottsnätverk som föreslås ska inrättas, säger Björn Eriksson.

RF beslutar om Riksidrottsstyrelsens förslag under sin stämma i Jönköping 24–26 maj.