Fredriksdals ansvar för grönt kulturarv ökar

Fredriksdal museer och trädgårdar i Helsingborg är idag ett klonarkiv för äldre sydsvenska fruktsorter och en del av Sveriges nationella genbank. Under 2019 får friluftsmuseet utökat ansvar och ska bevara rosor, perenner, blomsterlökar och köksväxter.


I Fredriksdals uppdrag som klonarkiv ingår både att bevara växterna för framtiden och vara en visningsträdgård.

Kanske har du redan sett Flädieäpple, Tornpipping och Furstligt Taffelpäron i Fredriksdals fruktträdgård eller smakat och köpt dessa speciella fruktsorter på Mikaeli marknad? Fredriksdals uppgift är att bevara fruktsorterna för framtiden och även fungera som en visningsträdgård. Under 2019 kommer Fredriksdals klonarkiv att utökas med blomsterlökar, rosor, perenner, köksväxter och kanske rent av någon krukväxt.


Dessa växter är ett resultat av ett stort insamlingsarbete under åren 2003–2010, då hela Sverige inventerades av Programmet för odlad mångfald, POM, som är knutet till Sveriges Lantbruksuniversitet. Intressanta sorter med lång odlingshistoria samlades in och provodlades under ett antal år. Efter att sorterna utvärderats, bevaras nu cirka 2200 sorter i den Nationella genbanken på Alnarp.

De mest attraktiva sorterna kommer att odlas och säljas i plantskolor och handelsträdgårdar, märkta som Grönt Kulturarv. Ett exempel som redan nu finns i handeln är kronärtskockan ”Herrgårds” som Fredriksdal odlar och nu också får bevarandeansvar för.


Många lökar sattes redan i höstas och de kommer att blomma under våren och försommaren. Besökare kommer till exempel att kunna se pärlhyacinter, scilla, narcisser, morgonstjärnor och engelska klockhyacinter. Under våren och hösten kommer också rosor, perenner och fleråriga köksväxter att planteras. Det är inte alla växter som planteras under 2019, klonarkivet kommer att fyllas på successivt under ett antal år.


I ett sådant här arbete är det inte bara själva växten som är intressant utan också dess historia. Med varje växt följer en berättelse om var den har odlats, hur den har odlats och hur den har använts. Vissa sorter har till och med brev kopplade till växten, personliga berättelser som tillsammans blir en del av den unika växtens historia.

Om dessa växter och deras historier berättas i ett antal böcker som ges ut av POM.


I Fredriksdals klonarkiv bevaras idag: Äpple: 42 sorter Päron: 14 sorter Plommon: 13 sorter Körsbär: 3 sorter


Kommer att bevaras på Fredriksdal: Rosor: cirka 48–58 sorter Perenner: cirka 43 sorter Blomsterlökar och knölar: cirka 32 sorter Köksväxter: cirka 17 sorter Krukväxter: cirka 2–3 sorter


Läs mer om Nationella genbanken och POM:s arbete på www.slu.se/pom