Fredriksdal räddar våra utrotningshotade växter

Vad har en smörblomma från Fleninge, en nejlika från Ystad och ett ogräs från Sjöbo gemensamt? Alla har räddats undan utrotning tack vare Fredriksdals arbete.

– Till syvende och sist handlar det om vår egen överlevnad, säger ekolog Jakob Sandberg.


– En artrik natur har mer anpassningsförmåga. Det är viktigt med både en mångfald i antalet arter och med mångfald inom en art, säger ekolog Jakob Sandberg. Foto: Helsingborgs stad

Det såg ganska kört ut för åkerogräset korndådra. Från att på 1970-talet ha funnits på 100 platser minskade rapssläktingen kraftigt för att 2016 försvinna helt från Skåne.


– Men 2017 dök den upp igen på två platser eftersom frön hade överlevt i jorden. Jag bevakade så att bönderna inte skördade spannmålet innan den var mogen. Vi fick tag i några frön och i år har vi odlat fram två plantor. Vi vet inte om växten finns kvar i det vilda längre, men den ska absolut ut dit igen, säger Jakob Sandberg, ekolog på Fredriksdal museer och trädgårdar.


Idag återhämtar sig korndådra, åkerranunkel och andra hotade vilda växter på Fredriksdal, i väntan på att stärkta få återvända till naturen. Förhoppningen är att växterna ska föröka sig, kunna beskådas av besökarna på Fredriksdal och sedan spridas ut i det vilda.


– Det vi gör här ska vara ett komplement till att bevara i naturen. Man kan aldrig bevara naturen helt i odling, men vi kan ha en säkerhetskopia på arter som blivit riktigt sällsynta, säger Jakob Sandberg.

Praktnejlikan är en annan mycket hotad art som nu odlas på friluftsmuseet som också kan titulera sig botanisk trädgård.


– Den ska planteras ut i vägkanten vid möllan. Det verkar vara en bra växtplats där den också kan ses av våra besökare. Att visa växterna, så att fler känner till dem är en viktig del av bevarandet, säger Jakob Sandberg.


Vilda växter växer bäst i de förutsättningar de är anpassade till i naturen.


– Säg att en sällsynt växt bara finns på tre platser i Skåne. Det har kanske med tiden blivit dåliga platser för växten allihop. När vi odlat upp växten här kan vi sätta ut dem i olika miljöer här på Fredriksdal och lära oss mer om var den trivs bäst. Och i nästa steg, när vi sprider växten ut i naturen, kan vi välja lämpligare platser, säger Jakob Sandberg.

Under de senaste 100 åren har det skånska jordbruket förändrats i grunden. Tidigare fick kreatur beta på magra marker som i skogarna. Höet bestod av ängarnas mångfald av vilda växter och då det transporterades på häst och vagn föll ängsfröer av och spriddes av vinden. De hundratals vilda växtarter som blomstrade under dessa förutsättningar riskerar snart bara bli ett minne blott, om inte samhället försöker vända trenden.


– De hotade växtarterna utgör livsmiljöer och ibland också föda åt insekter och många andra djur. De vilda bina är beroende av blommande vilda växter. Studier visar att bin producerar en tredjedel av vår mat. Till syvende och sist handlar det om vår egen överlevnad. Dessutom är många arters ekologiska funktioner i naturen ännu ganska okända, säger Jakob Sandberg.

En artrik natur sägs också vara bättre på att hantera möjliga framtida kraftiga förändringar i miljön, som klimatförändringarna. Trots att många växtarter hotas av människan är Jakob Sandberg hoppfull inför framtiden.


– Jag tror att vi kan hitta ett sätt att kombinera dagens jordbruk med bevarandet av de vilda växterna. Det handlar inte om att vi ska lämna naturen eller låta den vara. Naturen tål att användas om den används på rätt sätt, säger Jakob Sandberg.


FAKTA

Projektet med att rädda hotade växtarter i Skåne är ett samarbete mellan Fredriksdal museer och trädgårdar, Länsstyrelsen i Skåne, Botaniska trädgården vid Lunds universitet och Lunds botaniska förening. Om en växt finns kvar på två platser i det vilda, odlas individer från ena växtplatsen på Fredriksdal och individer från andra växtplatsen i Lund. På så vis kan mer av växtartens variation bevaras. Skåne är Sveriges mest artrika landskap och har flest unika arter men också flest rödlistade arter.