Framtidens supergräs odlas i skånska Tommarp

Konstgräs har ansetts vara ett naturligt inslag på idrotts­anläggningar under decennier. Nu ser det ut som om det konstgjorda underlaget får konkurrens – från naturgräs.


Skånefrös vd Sven-Olof Bernhoff visar upp det nya gräset vars ovanligt långa rötter kommit till bland annat med hjälp av biokol i växtbädden. Foto: Skånefrö

När konstgräs lanserades över världen i mitten av 1960-talet mottogs det med entusiasm. Fördelarna ansågs många – nu kunde det idkas­ utomhussport året om och samtidigt krävde det mindre insatser, både arbetsmässigt och ekonomiskt. Inte förrän långt senare har nackdelarna upptäckts. De gummigranulat och mikroplaster som finns i konstgräs förs ut från planerna och hamnar i närliggande miljö och vattendrag. Från idrottsvärlden och miljö­engagerade politiker hörs krav på att konstgräs bör fasas ut. En förutsättning för en sådan utfasning är dock att det finns ett naturgräs som är mycket tåligare än det vi varit vana vid.


Skånefrö AB på Österlen ligger i framkant för den utvecklingen med sitt projekt Gräs 2020. Målet för projektet är att alla allsvenska fotbollsmatcher ska spelas på naturgräs år 2020. Framställningen och produktionen av det tåligare naturgräset är lika mycket fokuserad på jordmån som gräskvalitet.

Skånefrös vd Sven-Olof Bernhoff, som är mycket intresserad av fotboll men också av miljöfrågor, berättar om företagets framsteg.


– Av våra egna restprodukter har vi tagit fram en biokolmassa som skapar en typ av skafferi för gräsrötterna när det läggs i jorden, förklarar han.


Biokol är ett jordförbättringsmedel som hjälper till att hålla kvar vatten och näring i jorden och skapar ett gynnsamt mikro­klimat för bakterier och svampar. Skånefrös biokol är EBC-certifierat (Euro­­pean Biochar Certificate) vilket innebär att biokolet har hög stabilitet och att halten av olika ämnen är noga kontrollerad.


– I vintras startade vi vår egen biokolproduktion med två helt nya pyrolyspannor och har nått EBC super premium gällande biokolets kvalitet, berättar Sven-Olof Bernhoff­.


I de många testlådor som Skånefrö laborerat med har man kunnat konstatera att rötterna på det nya gräset blir flera gånger längre och betydligt mer livskraftiga än man sett tidigare. Gräset får dessutom en mörkare grön färg.

– Det verkar bli ett framtidens supergräs, konstaterar Sven-Olof Bernhoff opti­mistiskt.


För att testa det nya gräset i större skala planerar Skånefrö att anlägga en fullskalig fotbollsplan någonstans i Skåne. Enligt Sven-Olof Bernhoff blir det då världens första klimat­positiva fotbollsplan med en stabil kolsänka i form av biokol.

Eva Sternäng


Kortad version. Hela artikeln finns att läsa i tidningen, på papper och digitalt.