Framtidens idrottshall minskar hälsoklyftorna

Att kunna välja om man vill byta om i grupp eller mer avskilt. Att kunna läsa läxor, träffa vänner eller svara på några jobbmejl i idrottshallen före eller efter träningen. Att ha en avsedd plats för teori, peppning och reflektion. Det är Framtidens idrottshall.


#framtidensidrottshall #jämliktidrottande #minskahälsoklyftor
Projektet Framtidens idrottshall verkar för ökad rörelseglädje med lägre trösklar och ett mer hållbart och jämlikt idrottande. Bild: White Arkitekter

Framtidens idrottshall är en koncept­handling som tagits fram av Sveriges­ fem största förbund för inomhus­idrott, Basketboll-, Gymnastik-, Handboll-, Innebandy- och Volleybollförbundet, i samarbete med White Arkitekter. Syftet är att öka rörelseglädjen för fler och bidra till en bättre folkhälsa.


Det råder stor brist på idrottshallar­ i Sverige. Samtidigt glöms idrott och rörelse­ ofta bort när det planeras för nya bostadsområden. Inom tio år behöver mer än tusen­ nya skolor byggas och till dem idrottshallar. Många av de hallar som finns idag byggdes under andra halvan av 1900-talet och är varken moderna eller ändamålsenliga längre.


– I år har det blivit väldigt tydligt att god hälsa är en viktig samhällsfråga och något att samlas kring. Jag tror att många skriver under på att idrottshallar, som en samlingsplats för idrottande och hälsobyggande, skulle kunna vara så mycket mer än de är i dagsläget. Genom samarbetet med idrottsförbunden och deras nätverk ute i landet tror vi verkligen att konceptet kan skapa förändring och förbättring, säger­ Niklas Singstedt, ansvarig arkitekt på White.


Framtidens idrottshall verkar för ett mer jämlikt idrottande. Alla ska känna sig välkomna och inspireras till lustfylld rörelse redan på väg till hallen. Det handlar om att sänka trösklarna och underlätta både för den som idrottar, den som följer med och den som ska idrotta för första gången.

Konceptprogrammet har avstamp i dialoger och djupintervjuer med flera olika målgrupper, brukargrupper, intressenter och specialister. En extra viktig grupp har varit de huvudsakliga slutanvändarna av idrottshallarna: barn och ungdomar.


– Den breda dialogen mellan idrottsförbund, arkitekter, unga, föräldrar och kommuner har gett ett kreativt och väl förankrat koncept. Vi hoppas nu att det ska byggas många innovativa och volym­effektiva idrottshallar som stimulerar till mycket­ rörelse, säger Daniel Glimvert, projektledare för Framtidens idrottshall.


Framtidens idrottshall ska planeras och utformas för rörelseglädje, volymeffektivitet och flerfunktionalitet. Den ska vara en lättillgänglig och inkluderande plats för rörel­se och gemenskap likväl som för möten­ och vardagsliv. Byggnaden i sig ska vara hållbar med innovativa lösningar som möter framtida miljökrav, skapar långsiktiga fastighetsvärden och främjar den soci­ala integrationen.

Programmet beskriver grundläggande värden och mål samt hur dessa kan omvandlas till en byggd miljö utifrån lokala behov. Kommuner och andra anläggningsägare ska kunna använda sig av hela eller­ delar av konceptunderlaget när de ska bygga­ eller upphandla en idrottshall.


Enligt Gymnastikförbundets hemsida söker man nu en samarbetspartner som vill realisera konceptet som ett pilotprojekt.


Rapporten om Framtidens idrottshall finns att läsa i sin helhet på Whites och de medverkande idrottsförbundens hemsidor. Du kan även lyssna på ett samtal om Framtidens idrottshall i Idrottens Kraft-podden här.