Från Göteborgs botaniska till Kew Gardens

Professor Alexandre Antonelli, vetenskaplig intendent på Göteborgs botaniska trädgård och föreståndare för Centrum för globala biodiversitetsstudier, tar nu över jobbet som Direc