Från Göteborgs botaniska till Kew Gardens

Professor Alexandre Antonelli, vetenskaplig intendent på Göteborgs botaniska trädgård och föreståndare för Centrum för globala biodiversitetsstudier, tar nu över jobbet som Director of Science på världens största botaniska trädgård, Kew Gardens i England.


Foto: Johan Wingborg

Royal Botanic Gardens, även känt som Kew Gardens, i västra London har över tusen anställda och femhundra frivilliga arbetare. Trädgården har funnits i 259 år och har under denna tid skapat världens mest omfattande samling av växter och svampar, med bland annat över 30 000 arter under odling, 7 miljoner herbariumväxter, 1,2 miljoner svampar, 50 000 DNA-prover och 2 miljarder frön från 36 000 arter. Över 300 forskare arbetar med att bland annat kartlägga den biologiska mångfalden runt om i världen, med samarbeten i 110 olika länder.


Alexandre Antonellis uppdrag som Director of Science består i att sätta kurs för Kew Gardens forskning genom att utveckla visioner och konkreta mål, vidareutveckla samlingarna, etablera internationella samarbeten, och bygga upp en laboratorieverksamhet i världsklass. Han kommer också att fortsätta bedriva egen forskning inom tropisk mångfald och evolution.


– Det är en otrolig ära och fantastisk möjlighet att få leda en sådan viktig verksamhet. Förlusten av biologisk mångfald är ett av de största hoten mot mänskligheten och den botaniska och mykologiska forskningen kan förse beslutsfattare med den information de behöver för att säkra en hållbar samhällsutveckling, säger Alexandre Antonelli.

Alexandre Antonelli disputerade vid Göteborgs universitet 2008 och fick jobbet som intendent i Göteborgs botaniska trädgård 2010, efter en post-dok vistelse i Schweiz. Sedan dess har han byggt upp en stark forskargrupp och startat Gothenburg Global Biodiversity Centre (GGBC), en centrumbildning med 13 partnerorganisationer i Västsverige, bland andra Botaniska trädgården i Göteborg. Hans forskning har fått stort genomslag och han har tilldelats ett flertal priser och anslag.


– Botaniska trädgården i Kew är världsledande och det är fantastiskt roligt att en forskare med anknytning till Göteborgs botaniska får ett så prestigefyllt och viktigt uppdrag.  Naturligtvis kommer vi att sakna Alexandre, men vi ser fram emot ett stärkt samarbete mellan Göteborgs botaniska och Kew Gardens, säger Botaniska trädgårdens förvaltningschef Mari Källersjö.


Alexandre Antonelli tillträder sina nya tjänst 1 februari 2019.