Sveriges första fotbollsplan med biokol

I Lund anläggs nu Sveriges första fotbollsplan med biokol. Något som gynnar såväl idrotten som klimatet och miljön. 


#fotbollsplan #biokol #lineroip
Gräsplanen perforeras för att skapa hålrum som sedan fylls med biokol. Foto: Jacqueline Hellmann

När fotbollsplanen på Linero IP i Lund renoverades fick den samtidigt en inblandning med biokol, vilket är första gången som biokol används i full skala på en fotbollsplan i Sverige. Satsningen görs av Lunds kommun tillsammans med Skånefrö AB inom det Vinnova-finansierade innovationsprojektet Rest till Bäst, vars syfte är att omvandla samhällets organiska restprodukter till biokol.


– Fördelarna med att blanda biokol i jorden till fotbollsplaner är många. Det bidrar dels till att säsongen för spel på gräsplan kan förlängas, dels har det flera miljö- och klimatfördelar. Klimatnyttan ligger i att riktigt gräs binder koldioxid, men framför allt att biokol i marken bildar en långvarig kolsänka. I detta försök binds drygt 20 ton CO2-ekvivalenter, säger Markus Paulsson, energistrateg på Lunds kommun och projektledare för Rest till Bäst.

Biokol kan förlänga säsongen för spel på naturgräs tack vare dess vatten- och näringshållande egenskaper som ger ett djupare och mer förgrenat rotsystem och därmed mer slitstarka gräsytor. Gräset blir också mindre känsligt för torka då biokol är poröst och kan hålla vatten.


– Med biokol i gräsplaner undersöker vi om det kan vara ett miljövänligare alternativ till konstgräsplaner, vilket skulle innebära minskad användning av plast och därmed en minskad spridning av mikroplaster i naturen, säger Rickard Persson, enhetschef på Idrottsservice i Lunds kommun.