Fotboll och skidor mest hållbara idrotterna

Uppdaterat: 19 aug. 2021

Fotboll och skidor toppar den andra upplagan av Idrottens Hållbarhetsbarometer – tätt följda av golf, handboll och innebandy på delad tredje plats. Alla idrotter som var med i undersökningen 2020 har blivit mer hållbara det senaste året enligt svenska folket. Ett år som präglats av pandemin.


”Ett steg framåt” är ett integrations- och värdegrundsprojekt som Svenska Fotbollförbundet driver i skolor.
”Ett steg framåt” är ett integrations- och värdegrundsprojekt som Svenska Fotbollförbundet driver med medel från Allmänna Arvsfonden i skolor och föreningar i bland annat Stockholms västra förorter och Trollhättan. Foto: SvFF/Bildbyrån

Idrottens Hållbarhetsbarometer är ett initiativ av föreningen Idrottens Kraft och undersökningsföretaget Demoskop. Ett representativt urval av svenska folket, drygt tusen tillfrågade, bedömer våra mest folkkära idrotters hållbarhetsarbete utifrån åtta delområden, bland annat ”Bred ungdomsverksamhet”, ”Inkluderar pojkar och flickor lika mycket”, ”Att bidra till folkhälsan” och ”Ger positiva effekter på den svenska besöksnäringen”. Årets undersökning genomfördes i maj.


De undersökta idrotterna är basket, brottning, fotboll, golf, handboll, innebandy, ishockey, motorcykelsport, ridsport, segling och skidåkning – en blandning av lagidrotter, individuella idrotter samt sommar- och vinteridrotter. Brottning och segling är nya i årets undersökning.

Undersökningen toppas alltså av fotboll och skidor med ett index på 69 (av 100), tätt följda av golf, handboll och innebandy på 61. Hade undersökningen sett ut exakt som förra året, utan frågan om effekter för besöksnäringen, hade tät-trion varit fotboll, skidor och innebandy.


Alla idrotter som deltog i Idrottens Hållbarhetsbarometer 2020 har gjort framsteg under pandemiåret, enligt svenska folket. Störst framsteg har fotboll, skidor och motorcykelsport gjort, som i tur och ordning gått från index 56 till 69, 58 till 69 samt 31 till 42.

Håkan Sjöstrand, generalsekreterare på Svenska Fotbollförbundet, gläds åt topp-placeringen och säger i ett pressmeddelande från Idrottens Kraft:


– Som Sveriges största idrott känns det glädjande att ta del av Idrottens Hållbarhetsbarometer och se att fotbollen tar det största klivet i rätt riktning och nu ligger i topp. Vi vet att fotbollen bidrar till ett hållbart samhälle genom de positiva sociala och hälsomässiga effekter vår verksamhet skapar. Har vi en väl fungerande fotboll, och om vi lyckas engagera och entusiasmera ännu fler, så vinner hela samhället på det.


– Ute i våra 3 000 föreningar gör ideella krafter varje dag ett ovärderligt arbete för att aktivera ungdomar, bryta utanförskap och för att stärka demokratin och lokalsamhället. Som Sveriges största fritidsintresse, mötesplats och samtalsämne har vi ett ansvar men också en unik möjlighet och förmåga att göra skillnad.

”Ett steg framåt” är ett integrations- och värdegrundsprojekt som Svenska Fotbollförbundet driver i skolor.
Fotbollsaktiviteter genomförs tillsammans med värderingsövningar i Svenska Fotbollförbundets integrations- och värdegrundsprojekt ”Ett steg framåt”. Målgruppen är barn och ungdomar i åldrarna 7–25 år. Foto: SvFF/Bildbyrån

Även Elisabeth Egnell, verksamhetsutvecklare på Svenska Skidförbundet, har anledning att vara glad, förstås, och säger i samma pressmeddelande:


– Det är roliga nyheter för oss att toppa Idrottens Hållbarhetsbarometer! Det är lätt att fokus ligger på alla medaljer som våra landslag skämmer bort oss med, därför är det bra att andra delar av vårt arbete lyfts fram såsom hållbarhetsarbetet.

– För Skidförbundet handlar det om att skapa en verksamhet som gör att fler är aktiva under en längre tid genom ett positivt bemötande och trivsamma idrottsmiljöer under hållbara förutsättningar, både socialt och klimatmässigt. Alla dessa delar ingår i ett kretslopp som skapar förutsättningar för att prestera på absolut världstopp, men framförallt inspirerar till en ökad folkhälsa där vi även vill vara en föregångare i viktiga samhällsfrågor.


Parallellt med Idrottens Hållbarhetsbarometer genomfördes Politikerpanelen, där landets kommunpolitiker fått bedöma hur framgångsrik idrottsrörelsen i deras kommun är inom hållbarhetsarbetet på en skala 1 till 7. Idrotten på Gotland toppar tabellen på 5,7 medan Uppsala och Blekinge sladdar på 4,9. Snittet ligger på 5,2.


De mest hållbara idrotterna i Idrottens Hållbarhetsbarometer 2021 (högsta indexpoäng: 100)

Fotboll (69)

Skidor (69)

Golf (61)

Handboll (61)

Innebandy (61)

Basket (60)

Ridsport (55)

Segling (52) Ny!

Ishockey (51)

Brottning (49) Ny!

Motorcykelsport (42)


De mest hållbara idrotterna inom respektive delområde (skala 1–7)

Bred ungdomsverksamhet: Fotboll (6,1)

Bra verksamhet för vuxna och pensionärer: Golf (6,0)

Inkludera pojkar och flickor lika mycket: Skidåkning (5,7)

Inkludera individer med utländsk bakgrund: Fotboll (5,8)

Inkludera individer med funktionsvariationer: Ridsport (4,5)

Anläggningar som minimerar påverkan på miljö och klimat: Skidåkning (4,9)

Att bidra till folkhälsan: Skidåkning (5,7)

Positiva ekonomiska effekter på den svenska besöksnäringen: Skidåkning (5,5)